Valtiontuki: Komissio julkaisee tulokset arvioinnista, joka koski terveys- ja sosiaalipalveluihin ja pieniin tukimääriin sovellettavia, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita koskevia valtiontukisääntöjä.

Euroopan komissio on julkaissut valmisteluasiakirjan, jossa esitetään yhteenveto terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä pieniin tukimääriin sovellettavien, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen arvioinnin tuloksista. Arvioinnin mukaan nykyiset säännöt ovat yleisesti…

Lynparzalle on myönnetty myyntilupa EU:ssa liitännäishoitona potilaille, joilla on ituradan BRCA-mutaatio ja HER2-negatiivinen, korkean riskin varhaisvaiheen rintasyöpä

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Lynparzalle (olaparibi) monoterapiana tai hormonaaliseen hoitoon yhdistettynä liitännäishoitona aikuispotilaille, joilla on ituradan BRCA1/2-mutaatioita (gBRCAm) ja HER2-negatiivinen, korkean riskin varhaisvaiheen rintasyöpä, jota on aiemmin hoidettu esiliitännäis-…