Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Antibioottireseptit vähenevät Suomessa: toimitettujen antibioottireseptiostojen määrä laskenut vuosikymmenessä 29 %

Toimitettujen antibioottireseptien määrä on Kelan tilastojen mukaan vähentynyt vuosina 2008–2018 noin kolmanneksen (29 %) Suomessa.1 Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 lääkärien määräämiä antibioottireseptejä toimitettiin lähes miljoona reseptiä vähemmän kuin vuonna 2008. Erityisesti lapsille toimitettujen antibioottireseptien määrä on laskenut: tarkastelujaksolla peräti 60 prosenttia. Suunta on oikea antibioottiresistenssin vastaisessa taistelussa. Vuonna 2008 sairausvakuutuksesta korvattuja antibioottireseptejä toimitettiin Suomessa […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Antibioottireseptit vähenevät Suomessa: toimitettujen antibioottireseptiostojen määrä laskenut vuosikymmenessä 29 %

Pieni ele -keräyksellä 2 miljoonaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Pieni ele -lipaskeräys keväällä eduskunta- ja eurovaalien äänestyspaikoilla sai suomalaiset tukemaan jälleen pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyväksi tehtävää työtä. Lahjoitusten avulla toteutetaan muun muassa kuntoutusta, apuvälineitä, virkistystoimintaa ja vertaistukiryhmiä. Näin helpotetaan ja piristetään monen sairastuneen tai vammaisen arkea. Useille lahjoittajille keräykseen osallistuminen on pitkä perinne hyvän asian puolesta. Vuoden 2019 keräyksissä suomalaiset lahjoittivat Pienelle ele -keräykselle […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Pieni ele -keräyksellä 2 miljoonaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Ilmastonmuutos vaikuttaa hengitysterveyteen

Ilmaston lämpenemisen haitalliset vaikutukset hengitysterveyteen tuntuvat erityisesti ikääntyneillä ihmisillä ja pitkäaikaissairailla. Hengitysliitto esittää 10 ratkaisua, miten sää- ja ilmastoriskeihin voi varautua ennalta. Sitä on nyt ilmassa – Hengitysliiton ohjelma sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseen sekä niiden vähentämiseen tarjoaa ratkaisuja, joita jokainen voi tehdä omassa elämässään ja ehdotuksia päättäjille, miten kaavoituksen ja suunnittelun keinoin ongelmia voi ennaltaehkäistä. Luontosuhteen vaaliminen […]

Posted in Hengitysliitto | Comments Off on Ilmastonmuutos vaikuttaa hengitysterveyteen

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on vuoden diabetesvaikuttaja

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on vuoden diabetesvaikuttaja 2019. Kuva: Janne Viinanen Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry on valinnut Vuoden Diabetesvaikuttaja -palkinnon saajaksi Suomen Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikan. Palkinto jaetaan diabeteksen hoidon tai tutkimuksen parissa työskentelevälle ammattilaiselle, joka on edistänyt diabeteksen hoitoa, tutkimusta, tunnettuutta ja koulutusta. Kyseessä on järjestyksessä toinen Vuoden Diabetesvaikuttaja -palkinto. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on vuoden diabetesvaikuttaja

VERIPALVELU: Yleisimmät verenluovutukseen liittyvät väärinkäsitykset

Veripalvelun infopuhelimessa ja somekanavissa vastataan päivittäin kymmeniin kysymyksiin liittyen verenluovutussoveltuvuuteen. Listasimme useimmiten toistuvat väärinkäsitykset. Luovutuskelpoisuus arvioidaan aina henkilökohtaisen kokonaistilanteen pohjalta, joten kaikkiin väittämiin ei ole yksiselitteistä kyllä tai ei -vastausta. Lääkitykseni estää verenluovutuksen. Suurin osa lääkkeistä ei ole este verenluovutukselle. Yleisimmin luullaan väärin, että kaikki verenpaine-, astma- tai masennuslääkkeet estäisivät verenluovutuksen. – Lääkettä tärkeämpi tieto […]

Posted in Veripalvelu | Comments Off on VERIPALVELU: Yleisimmät verenluovutukseen liittyvät väärinkäsitykset

Nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja käännetty kolmelle saamen kielelle

Väestöliiton nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja on käännetty pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielelle ja julkaistu Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimesta. Seksuaalisuus on yksi tärkeä osa ihmisen kehitystä. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat olleet tabu erityisesti saamelaisyhteisössä. Niistä on voinut olla hankala puhua, eikä uusille aiheeseen liittyville sanoille ole välttämättä ollut saamenkielistä vastinetta. Sanakirjojen avulla rohkaisemme saamelaisnuoria käyttämään omaa äidinkieltään. Sanakirjojen kääntämisessä […]

Posted in Seksuaalisuus | Comments Off on Nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja käännetty kolmelle saamen kielelle

Ylipaino kaventaa palkkanauhaa

Juuri julkaistu tutkimus tarkastelee ylipainon vaikutusta työelämässä menestymiseen. Ylipainon ja palkkatason välillä on yhteys molempiin suuntiin. Ylipainolla on vaikutus heikompaan työllisyyteen ja ansiotasoon. Matala palkkataso on yhteydessä epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ja sitä kautta ylipainoon. Ylipainolla on lisäksi yhteys korkeampiin terveyskuluihin, ja tutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa, että ylipainoisilla on myös suurempi todennäköisyys saada palkkaa korvaavia tulonsiirtoja.  Ylipaino on yleistynyt voimakkaasti teollisuusmaissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimusten mukaan ylipainolla […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Ylipaino kaventaa palkkanauhaa

Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Huumekuolema koskettaa monia – Huumekuolema koskettaa ihan tavallisia ihmisiä ja perheitä. Kukaan ei voi sanoa, että minun läheisestäni ei tule huumeidenkäyttäjää. Huumekuolemista pitää puhua, koska läheisen huumeriippuvuus on edelleen tabu, toteaa Heli Saavalainen, jonka poika menehtyi huumeidenkäytön seurauksena 26-vuotiaana. – Valitettavan usein huumekuolemaan suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ikään kuin ansaittuna tai hävettävänä. Oman lapsen tai muun läheisen […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

MS-tauti on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava ja parantumaton invalidisoiva neurologinen sairaus, jota sairastaa noin 12 000 suomalaista.* Taudin kustannus yhteiskunnalle on yli 500 miljoonaa euroa vuosittain. Tästä valtaosa, n. 200 milj. €, aiheutuu sairastuneiden menetetystä työpanoksesta.** Yhteiskuntamme hukkaa työvuosia ja miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen. Joustavampi osa-aikatyön tukeminen ja ajoissa aloitettu kuntoutus […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

Munuaisensiirtojen määrä eläviltä luovuttajilta jäämässä vähäiseksi

Keväällä tehdyn kudoslain muutoksen myötä munuaisen läheiselleen voi luovuttaa myös kaukainen sukulainen tai ystävä. Näiden siirtojen määrä on kuitenkin jäämässä alle viime vuoden. Uutta munuaista odottaa tällä hetkellä yli 470 ihmistä. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Elinsiirtoviikolla 7.–12.10., että elävä luovutus on oiva tapa lisätä munuaisensiirtojen määrää. Tälläkin hetkellä yli 550 ihmistä odottaa Suomessa pääsyä elinsiirtoon. […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Munuaisensiirtojen määrä eläviltä luovuttajilta jäämässä vähäiseksi

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA