Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Suomi24 -keskustelufoorumin kommentit kertovat masennuslääkkeiden arvaamattomuudesta

Arvostetussa Social Science and Medicine –lehdessä julkaistu tutkimus analysoi suomalaisten masennuslääkkeiden käyttäjien kokemuksia ja haastaa pohtimaan lääkkeiden käytön yleisyyttä. Masennuslääkkeisiin liittyvää verkkokeskustelua luonnehtii lääkkeiden vaikutusten ennalta-arvaamattomuus, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimus tarkastelee, millaisia koettuja vuorovaikutussuhteita epävarman lääkkeen ja sitä käyttävien ihmisten välille syntyy ja miten lääkkeiden käyttäjät suhtautuvat käyttämiinsä lääkkeisiin. Erityistä painoarvoa tutkimus saa […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Suomi24 -keskustelufoorumin kommentit kertovat masennuslääkkeiden arvaamattomuudesta

Lääketieteen aikakauslehti Lancet: Hoitovaihtoehto migreenipotilaille, joiden hoito on aiemmin epäonnistunut

Ne potilaat, joilla on vaikea kohtauksittainen tai krooninen migreeni ja joille aikaisemmat migreenin estohoidot eivät ole toimineet, voivat saada uuden tutkimuksen mukaan hyötyä fremanetsumabista, joka on migreenin estoon tarkoitettu biologinen lääkeaine. Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan uudella migreenin estohoidolla saatiin vähennettyä vaikeasti hoidettavien migreenipotilaiden kuukauden särkypäivät jopa puoleen. Tutkimuksessa verrattiin fremanetsumabi-valmistetta lumelääkkeeseen 12 […]

Posted in Lääkehoito, Neurologia | Comments Off on Lääketieteen aikakauslehti Lancet: Hoitovaihtoehto migreenipotilaille, joiden hoito on aiemmin epäonnistunut

Juuri julkaistu: Tulehdukselliset suolistosairaudet kuormittavat nuoria

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat nuoret tarvitsevat sairautensa aktiivisuuden ja lääkehoidon seurannan lisäksi henkistä tukea. Nämä suolistosairaudet ovat suuri henkinen painolasti sekä lisäävät kuolleisuutta ja riskiä sairastua syöpään. Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti. Ne alkavat yleensä 15–35-vuotiaana oireinaan vatsakivut ja verinen ripuli. Suomalais-tanskalaisessa 23 vuoden seurantatutkimuksessa ilmeni, että nämä suolistosairaudet lisäävät jonkin verran syöpää […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Juuri julkaistu: Tulehdukselliset suolistosairaudet kuormittavat nuoria

Suomalaistutkimus vapauttaa paksusuolileikkaukseen tulevat potilaat raskaasta valmistelutoimenpiteestä

Etukäteen annettavat antibiootit ja suolen tyhjennys ennen paksusuolileikkausta eivät paranna potilaiden hoitotuloksia, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Potilaalle raskas suolen valmistelu on tutkijoiden mukaan turha. Paksusuolileikkaukseen tuleville potilaille ei ole Euroopassa viime vuosikymmeninä rutiininomaisesti tehty niin sanottua suolen valmistelua, jossa suoli tyhjennetään ennen leikkausta. Amerikassa sen sijaan suolen tyhjentäminen on verrattain yleistä.  Muutama vuosi sitten julkaistiin useita […]

Posted in Tutkimukset, Yleislääketiede | Comments Off on Suomalaistutkimus vapauttaa paksusuolileikkaukseen tulevat potilaat raskaasta valmistelutoimenpiteestä

Tutkimus: Mikromuovia päätyy ihmisten elimistöön pankkikortin verran viikossa

WWF:n tänään julkistama raportti paljastaa, että elimistöömme päätyy jopa viisi grammaa mikromuovia viikossa. Muoviroska on peräisin etenkin juomavedestä, ja WWF vaatiikin hallituksia ryhtymään toimeen muoviongelman ratkaisemiseksi. Muoviroska ei ole ainoastaan merten ja merenelävien ongelma, vaan mikromuovia päätyy huomattavia määriä myös ihmisten elimistöön, ilmenee WWF:n tilaamasta, Newcastlen yliopiston tutkimukseen perustuvasta raportista. No Plastic in Nature: Assessing […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Tutkimus: Mikromuovia päätyy ihmisten elimistöön pankkikortin verran viikossa

Työikäiset kuolevat sepelvaltimotautiin entistä harvemmin –lihavuus uhkaa suotuisaa kehitystä

Viidenkymmenen viime vuoden aikana on suomalaisen työikäisen väestön sepelvaltimokuolleisuus vähentynyt 70 prosenttia. Yli puolet kuolleisuuden vähenemisestä selittyy tupakoinnin vähentämisellä sekä veren kolesterolipitoisuuden ja verenainetason laskulla. Toisen puolen selittää tehokkaampi ja kehittyneempi hoito. Tästä huolimatta sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen yleisin työikäisten miesten kuolinsyy Suomessa. Sydän- ja verisuonitaudeille ja tyypin 2 diabetekselle altistaa kuitenkin lihavuus ja […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Työikäiset kuolevat sepelvaltimotautiin entistä harvemmin –lihavuus uhkaa suotuisaa kehitystä

Helsingin seudun puutiaisaivokuumeviruksen keskittymät erillisiä – virukset tulleet muualta vuosikymmeniä sitten

Vain neljäsosa Helsingin seudulla todetuista puutiaisaivokuumetartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta; useimmiten tartunta on saatu muualla Suomessa. Puutiaisaivokuumeviruksen (TBE-virus) aiheuttamat tautitapaukset ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina ja ajoittain löytyy uusia tartunta-alueita. Vuosina 2007-17 maassamme todettiin kaikkiaan 488 puutiaisaivokuumetapausta, joista 125 Helsingin seudulla asuvilla; tartunnoista 35 oli saatu Helsingin seudulta. TBE-virus tarttuu puutiaisen syljestä ja johtaa osalla tartunnan […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Helsingin seudun puutiaisaivokuumeviruksen keskittymät erillisiä – virukset tulleet muualta vuosikymmeniä sitten

Euroopan komissiolta yli 5 miljoonan euron rahoitus liikenteeseen liittyvien ultrapienten hiukkasten terveysvaikutusten tutkimukseen

Euroopan komissio on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle Horisontti 2020 –  “Transport derived Ultrafines and the Brain Effects” (TUBE) -tutkimushankkeelle yli 5 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia liikenteeseen liittyvillä ultrapienillä- ja nanohiukkasilla on aivojen terveyteen. Hankkeen koordinaattorina toimii apulaisprofessori Pasi Jalava (Ympäristö- ja biotieteiden laitos) ja konsortiopartnereina Itä-Suomen yliopistossa toimivat apulaisprofessori Katja Kanninen ja apulaisprofessori Tarja Malm (A.I.Virtanen […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Euroopan komissiolta yli 5 miljoonan euron rahoitus liikenteeseen liittyvien ultrapienten hiukkasten terveysvaikutusten tutkimukseen

STM:n työryhmä: Rokotuskattavuutta voidaan parantaa kehittämällä palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä

Rokotuskattavuutta voidaan Suomessa parantaa muun muassa varmistamalla riittävät henkilöresurssit neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Näin esittää STM:n rokotustoiminnan kehittämistä selvittänyt työryhmä. Työryhmä ei esitä pakkotoimia rokotuskattavuuden lisäämiseksi. Työryhmän mukaan puuttuvat rokotusannokset pitäisi pysytä antamaan lapsille nykyistä helpommin. Siksi neuvoloissa voisi harkita aukioloaikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Terveydenhoitajilla ja lääkäreillä tulisi myös olla riittävästi aikaa keskustella vastaanotolla rokotuksiin […]

Posted in Rokotukset | Comments Off on STM:n työryhmä: Rokotuskattavuutta voidaan parantaa kehittämällä palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä

WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ensimmäistä kertaa suositukset kognitiivisten toimintojen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Karoliinisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n professori Miia Kivipelto tutkimusryhmineen oli keskeisessä roolissa niiden valmistelussa. Kivipellon johtama Nordic Brain Network -tutkimusverkosto on tuottanut uraauurtavaa tutkimustietoa sekä Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöistä että sairastumiselta suojaavista tekijöistä. WHO:n suosituksista tulee tärkeä työkalu niin terveydenhuollon […]

Posted in Neurologia | Comments Off on WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA