Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Mielenterveys

Autismikirjon ihmisten itsemurhariski kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna

Autismikirjon ihmisten riski kuolla itsemurhaan on kymmenkertainen verrattuna muuhun väestöön. Naisilla riski on miehiä korkeampi, varsinkin jos heillä on todettu myös ADHD. Autismikirjolla olevista naisista, joilla oli myös ADHD, jopa joka viides oli yrittänyt itsemurhaa. Tämä selviää Ruotsissa tehdystä laajasta tutkimuksesta, joka julkaistiin viime vuonna. Ruotsin Karoliinisessa instituutissa työskentelevän Tatja Hirvikosken tutkimusryhmä vertaili 55 000 autismikirjon ihmisen itsemurhia […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Autismikirjon ihmisten itsemurhariski kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna

Työterveyslaitos vetoaa työpaikkoihin: keinot mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on saatava käyttöön

Työhyvinvointi ennustaa yleistä mielenterveyttä. Työpaikoilla on keinoja, joilla työntekijöiden hyvinvointia voi parantaa. Niin esimiestä kuin työntekijää tukee ilmapiiri, jossa sekä työn vaatimukset että voimavarat huomioidaan ja yksilön työkyvyn vaihtelu hyväksytään. Mielenterveysongelmien kustannukset ovat Suomessa jo 5,3 % bruttokansantuotteesta. Osuus on kasvanut viime vuosina, ja on EU-alueen korkeimpia. Mielenterveysongelma on merkittävin lyhyttä työuraa ennustava tekijä. – […]

Posted in Mielenterveys, Työterveys | Comments Off on Työterveyslaitos vetoaa työpaikkoihin: keinot mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on saatava käyttöön

Vuoden 2020 Hyvän mielen lähettilääksi Seppo-koira

Mielenterveyden keskusliitto on valinnut vuoden 2020 Hyvän mielen lähettilääksi Seppo-koiran. Seppo on 9-vuotias shetlanninlammaskoira, jonka omistaja ja Viestintäliiga Oy:n sisältöjohtaja Petteri Poukka ylläpitää Sepon hyväntuulisia ja arjen keskellä hymyn huulille tuovia Facebook-, Instagram- ja Twitter- tilejä. Seppo ja Petteri ovat tehneet vapaaehtoistyötä yksinäisten ihmisten parissa vuodesta 2013 lähtien. Seppo-koira valittiin vuoden 2020 Hyvän mielen lähettilääksi, […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Vuoden 2020 Hyvän mielen lähettilääksi Seppo-koira

:MIELENTERVEYS: Ankara itsekriittisyys liittyy erityisesti keski-ikäisten masennuspotilaiden heikkoon toimintakykyyn

Masennuksen hoidossa olisi hyödyllistä keskittää huomio oireiden lukumäärän lisäksi myös keskeisimpiin yksittäisiin masennusoireisiin, osoittaa tuore väitöstutkimus. Masennuksen vaikeusastetta on tutkimuksissa tarkasteltu pääasiassa oireiden lukumäärän perusteella. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella kuitenkin tiedetään, että yksittäisten masennusoireiden riskitekijät ovat erilaisia ja että eri oireet ennustavat erilaista lopputulemaa. – Onkin mahdollista, että oirevariaation ymmärtäminen on avainasemassa masennuksen ymmärtämisessä, sanoo psykologi […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on :MIELENTERVEYS: Ankara itsekriittisyys liittyy erityisesti keski-ikäisten masennuspotilaiden heikkoon toimintakykyyn

Suomi24 -keskustelufoorumin kommentit kertovat masennuslääkkeiden arvaamattomuudesta

Arvostetussa Social Science and Medicine –lehdessä julkaistu tutkimus analysoi suomalaisten masennuslääkkeiden käyttäjien kokemuksia ja haastaa pohtimaan lääkkeiden käytön yleisyyttä. Masennuslääkkeisiin liittyvää verkkokeskustelua luonnehtii lääkkeiden vaikutusten ennalta-arvaamattomuus, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimus tarkastelee, millaisia koettuja vuorovaikutussuhteita epävarman lääkkeen ja sitä käyttävien ihmisten välille syntyy ja miten lääkkeiden käyttäjät suhtautuvat käyttämiinsä lääkkeisiin. Erityistä painoarvoa tutkimus saa […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Suomi24 -keskustelufoorumin kommentit kertovat masennuslääkkeiden arvaamattomuudesta

Ketamiinitutkimus saattaa auttaa selvittämään masennusoireiden nopean lievittymisen taustoja

Nukutusaineena käytetyn ketamiinin on todettu lievittävän masennusoireita nopeasti. Samankaltainen vaikutus on havaittu myös ilokaasulla. Taustalla olevia mekanismeja selvittävässä Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa todetaan, että kummatkin lisäävät annostelun päätyttyä jyrsijämallin aivosähkökäyrän hidasaaltotoimintaa ja tiettyjä solusignalointimuutoksia. Masennus aiheuttaa mittavaa inhimillistä kärsi­mystä ja merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia. Masennusta hoidetaan farmakote­rapialla, mutta moni potilaista ei saa merkittävää hyötyä lääkkeistä useiden viikkojen […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Ketamiinitutkimus saattaa auttaa selvittämään masennusoireiden nopean lievittymisen taustoja

Näin Suomi voi: Ahdistuneisuushäiriöt ovat kasvaneet merkittävästi – suomalaiset ovat oppineet hakemaan apua

Yhä useampi suomalainen osaa hakea apua mielenterveyden ongelmiin, mikä näkyy niin diagnoosien kuin sairauspoissaolopäivienkin lukumäärän huimana kasvuna. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle voisi tehdä? Terveystalo alkaa analysoida 3,6 miljoonan suomalaisen terveystietoja käsittävää potilasdataansa ajankohtaisten ja koko yhteiskuntaan vaikuttavien terveysilmiöiden syiden ja seurausten selvittämiseksi. Kun työikäinen suomalainen sairastaa, on syy useimmiten flunssa tai selkäsärky. Yhä […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Näin Suomi voi: Ahdistuneisuushäiriöt ovat kasvaneet merkittävästi – suomalaiset ovat oppineet hakemaan apua

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi

Työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna lähes 1 300 henkilöä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kasvu näkyi varsinkin mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä. Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli naisia ja heistä kolme viidestä yli 45-vuotiaita. Vuonna 2018 työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 900 henkilöä. Heistä hieman alle kolmannes (5 600) jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Nousu […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi

Tutkimus*: Valtaosan mielestä masennukseen ei saa Suomessa hoitoa helposti ja nopeasti

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain vajaa kolmannes suomalaisista uskoo, että masennukseen saa Suomessa hoitoa helposti ja nopeasti. Lisäksi tulokset paljastavat, että joka viidennellä suomalaisella on diagnosoitu masennus ja yli puolet on joskus tuntenut itsensä masentuneeksi. hteensä 55 prosenttia kyselyyn vastanneista on eri mieltä tai osittain eri mieltä siitä, että masennukseen saa hoitoa helposti ja nopeasti. Tämä […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Tutkimus*: Valtaosan mielestä masennukseen ei saa Suomessa hoitoa helposti ja nopeasti

Suomen Mielenterveysseura: Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveysseuran ylläpitämissä verkkokriisikeskus Tukinetissä ja Sekasin-chatissä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi myös vuonna 2018. Suuri kysyntä ei ole sattumaa. ”Kirjoittaminen on monille kaikista luontevin ja helpoin tapa ottaa vaikeita asioita puheeksi. Usein verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta väheksytään. Monille sitä kautta voi avautua väylä ottaa asioita esille, joista ei välttämättä muuten pystyisi puhumaan”, sanoo verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Suomen Mielenterveysseura: Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA