Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Psykiatria

Raha-automaattipelaaminen aiheuttaa valtaosan ongelmista Peluuriin yhteyttä ottaneilla

Perinteisesti Peluurin auttavan puhelimen ja chatin yhteydenotoissa on korostunut etenkin pelipisteillä tapahtuva automaattipelaaminen, mutta viime vuosina nettiautomaattien osuus on kasvanut nopeasti. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa verkossa pelattavat automaatit (43%) ohittivat kauppojen, huoltoasemien, kioskien ja pelisalien automaatit (40%) pelaajien ensisijaisina ongelmien aiheuttajina. Peluurin tuoreen vuosiraportin mukaan vuonna 2019 Peluurissa käytiin yhteensä 2304 peliongelmaa koskevaa keskustelua pelaajan, […]

Posted in Päihteet & Huumeet, Psykiatria | Comments Off on Raha-automaattipelaaminen aiheuttaa valtaosan ongelmista Peluuriin yhteyttä ottaneilla

Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2017 – Valtakunnallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa odotetaan

Tilastokeskuksen tänään julkaistun tiedon mukaan Suomessa tehtiin viime vuonna 824 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on noussut Suomessa jo kahtena vuotena peräkkäin. Vuonna 2015 itsemurhia tehtiin 731. Nuorten itsemurhakuolleisuus on laskenut vain vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2017 itsemurhaan kuoli 107 alle 25-vuotiasta. ”On todellakin hyvä, että Suomessa on viimein valmisteilla itsemurhien ehkäisystrategia vuosiksi 2019-2030. Nyt […]

Posted in Psykiatria | Comments Off on Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2017 – Valtakunnallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa odotetaan

Tunnista nuoren masennusoireet teini-iän tunnemyrskyjen takaa

Pitääkö huolestua, jos teini vetäytyy suljetun oven taakse, kommunikoi lähinnä olankohautuksin ja lopettaa lapsuudesta asti rakkaan harrastuksen ilman selityksiä? Mielialanvaihtelut kuuluvat nuoruusikään ja lapsen kehitykseen, mutta joskus niitä on vaikea erottaa masennuksen oireista. Masennus on kasvanut kansanterveydellinen ongelma, jota esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Suomalaisnuorista noin 20 prosentilla esiintyy masennusoireita ja 5–10 prosenttia sairastaa masennusta*. Nuoruusikään kuuluvat […]

Posted in Psykiatria | Comments Off on Tunnista nuoren masennusoireet teini-iän tunnemyrskyjen takaa

Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa – uusi itsemurhia ehkäisevä keskus suunnitteilla

Tänään julkaistun Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan itsemurhien määrä nousi Suomessa edellisestä vuodesta yli 50:llä ja oli yhteensä 787 vuonna 2016. Alle 25-vuotiaat tekivät 104 itsemurhaa. Suomen itsemurhaluvut ovat jo pitkään olleet yli EU:n keskitason ja korkeammat kuin muissa pohjoismaissa. Suomen Mielenterveysseura perustaa ensi vuonna itsemurhien ehkäisykeskuksen, jos sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) […]

Posted in Psykiatria | Comments Off on Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa – uusi itsemurhia ehkäisevä keskus suunnitteilla

Suomi on EU:n kärkimaita nuorten itsemurhien määrässä – itsemurhaa ajattelevaa voi jokainen auttaa

Nuoret tekivät Suomessa itsemurhia toisiksi eniten kaikista EU-maista väestömäärään suhteutettuna vuonna 2013. Vuoden 2014 aikana 15–19 -vuotiaat suomalaisnuoret tekivät itsemurhia kaksi kertaa enemmän EU-maiden keskiarvoon verrattuna. Itsemurhia voidaan ehkäistä tehokkaasti kysymällä itsemurha-ajatuksista, kuuntelemalla ja avun piiriin ohjaamalla. Maailman itsemurhien ehkäisypäivää vietetään sunnuntaina 10.9. – Itsemurhaa ajatteleva nuori haluaisi kyllä elää. Itsemurha-ajatukset heräävät, kun muita keinoja […]

Posted in Psykiatria | Comments Off on Suomi on EU:n kärkimaita nuorten itsemurhien määrässä – itsemurhaa ajattelevaa voi jokainen auttaa

:VÄITÖS: Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat etsivät terveystietoa internetistä – osa sivustoista on harhaanjohtavia

Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat käyttävät tietokonetta terveyteen liittyvään tiedonhakuun. Christina Athanasopouloun väitöskirja osoittaa, internetistä helposti löytyvä mielenterveyteen liittyvä materiaali saattaa olla harhaanjohtavaa ja leimaavaa. Christina Athanasopoulou tutki väitöskirjassaan mielenterveyshäiriötä sairastavien internetin käyttöä Suomessa ja Kreikassa. Väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että myös vakavaa mielenterveyshäiriötä, kuten psykoosia ja skitsofreniaa sairastavat hakeutuvat internetin äärelle tiedonhakuun. Luotettavan terveystiedon haasteena ovat kuitenkin puutteet […]

Posted in Psykiatria | Comments Off on :VÄITÖS: Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat etsivät terveystietoa internetistä – osa sivustoista on harhaanjohtavia

Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Masennuslääkkeiden käyttö lähes kaksinkertaistaa lonkkamurtumariskin kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla, todetaan tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Lonkkamurtumariski oli suurin masennuslääkehoidon alussa, mutta säilyi suurentuneena vielä neljän vuoden kuluttua lääkityksen aloituksesta. Tulokset julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle tutkimushenkilölle poimittiin kaksi iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettua vertailuhenkilöä, joilla ei ollut Alzheimerin tautia. […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia, Psykiatria | Comments Off on Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Tuhopolttajat ovat usein hyvin itsetuhoisia

Tuhopolttoihin syyllistyneistä miehistä huomattavan suuri osa on vakavasti itsetuhoisia. Nuorilla tuhopolttajilla on myös selvästi kohonnut riski sairastua skitsofreniaan. Tämä käy ilmi väitöstutkimuksesta, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa 9.9. Pyromaniaan eli tuhopolttohimoon liittyy tyypillisesti mielihyvän tai helpotuksen tunne tulta sytyttäessä tai tarkkaillessa. Pyromania on kuitenkin harvinainen ilmiö; tulipalojen sytyttelyyn on useimmiten muita motiiveja, kuten esimerkiksi vakuutuspetos, kosto […]

Posted in Helsingin Yliopisto, Psykiatria | Comments Off on Tuhopolttajat ovat usein hyvin itsetuhoisia

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA