mental-health

Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat käyttävät tietokonetta terveyteen liittyvään tiedonhakuun. Christina Athanasopouloun väitöskirja osoittaa, internetistä helposti löytyvä mielenterveyteen liittyvä materiaali saattaa olla harhaanjohtavaa ja leimaavaa.

Christina Athanasopoulou tutki väitöskirjassaan mielenterveyshäiriötä sairastavien internetin käyttöä Suomessa ja Kreikassa. Väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että myös vakavaa mielenterveyshäiriötä, kuten psykoosia ja skitsofreniaa sairastavat hakeutuvat internetin äärelle tiedonhakuun. Luotettavan terveystiedon haasteena ovat kuitenkin puutteet tiedonhakutaidoissa ja terveystiedon käsittelyssä.

– Merkittävällä osalla vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavilla on internetyhteys kotona. He ovat myös ahkeria videoiden ja sosiaalisen median käyttäjiä. Noin puolet kyselyssä mukana olevista vastaajista käytti internetiä terveystiedon etsimiseen, Athanasopoulou toteaa.

Väitöskirjassa Athanasopoulou analysoi eri hakukoneiden kautta löytyviä suomen- ja kreikankielisiä sivustoja, joilla mainittiin mielenterveyteen liittyvää sanastoa. Sekä Suomessa että Kreikassa internetsivustot sisälsivät epärelevanttia asiaa mielenterveydestä. Valtaosa videoista oli harhaanjohtavia, osa jopa leimaavia.

Suomalaiset ja kreikkalaiset eroavat internetin käyttäjinä

Suomalaisista vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavista vastaajista valtaosa ilmoitti käyttävänsä tietokonetta tai internetiä ainakin kerran päivässä ja he uskoivat löytävänsä useimmiten terveystietoa sähköisesti. Kreikkalaiset puolestaan eivät olleet ahkeria internetin käyttäjiä ja he luottivat ammattilaisen välittämään terveystietoon.

– Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt eri ikäryhmissä. Sen mahdollisuuksia osana hoidon prosessia on mietitty eri yhteyksissä. Olemassa oleva tutkimus ei vielä vakuuta siitä, että sosiaalinen media olisi käyttökelpoinen tehokas menetelmä vakavien mielenterveyshäiriöiden hoidossa, Athanasopoulou sanoo.

Athanasopouloun mukaan sähköisten palvelujen laajoista käyttömahdollisuuksista huolimatta niihin voi liittyä tekijöitä, jotka tulee huomioida menetelmää käytettäessä. Näitä ovat muun muassa tiedon äärelle pääsemisen helpottaminen tai luotettavan tiedon saatavuuden lisääminen.

– Yhteistyö eri hakukoneiden kanssa olisi tärkeää, jotta tiettyjen mielenterveyteen liittyvien hakusanojen käyttö johtaisi ensisijaisesti luotettavien mielenterveyssivustojen äärelle, Athanasopoulou huomauttaa.

***

MAEd Christina Athanasopoulou esittää väitöskirjansa eHealth and People with Schizophrenia Spectrum Disorders julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 31.3.2017 klo 12 (Turun yliopisto, ICT-talo, Beta-auditorio, Joukahaisenkatu 3-5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Cheryl Forchuk (University of Western Ontario, Kanada) ja kustoksena professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

MAEd Christina Athanasopoulou on syntynyt vuonna 1983 Kreikassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2nd General High School of Agios Dimitrios -lukiossa Ateenassa vuonna 2001. Athanasapoulou suoritti korkeakoulututkintonsa (MAEd) Turun yliopistossa vuonna 2009. Väitöksen alana on hoitotiede. Athanasapoulou työskentelee tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: www.doria.fi/handle/10024/133853