Category: Tutkimukset

Tutkimus vahvistaa: HPV-testiin perustuvassa kohdunkaulasyövän seulonnassa enemmän poikkeavia tuloksia

Yhteispohjoismaisen rekisteritutkimuksen tavoitteena oli vertailla positiivisten testitulosten osuuksia kohdunkaulasyövän seulontaohjelmissa eri testimenetelmien ja Pohjoismaiden välillä. Nordscreen-projektin osana tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että positiivisten seulontatestien osuus on HPV-testiin perustuvassa seulonnassa noin 1,7-kertainen…

Tutkijat löysivät perinnölliseen lymfaturvotukseen liittyvän uuden geenin – löydös auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä

Vasemmalla angiopoietiini 2 -kasvutekijän erittymisestä imusuonen sisäpintaa verhoavista endoteelisolusta (punainen nuoli) ja kiinnittymisestä reseptoriin (harmaalla). Kuva oikealla näyttää lymfödeemapotilaan ANGPT2 -mutaation vaikutuksen: kasvutekijän erittyminen estyy ja tämä vähentää reseptorin pariutumista…