Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Neurologia

Parkinsonin tautia sairastavien miesten elinajanennuste on Suomessa parantunut naisia enemmän

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa diagnosoitujen Parkinson-potilaiden elinajanennuste on parantunut miehillä naisia enemmän. Ennusteen sukupuoliero johtunee kaventuneesta erosta mies- ja naisväestön elinajanennusteessa sekä kehittyneestä kuntoutuksesta ja elämän loppuvaiheen hoidoista. Havaittu muutos kasvattaa jatkossa todennäköisesti entisestään jo nyt yliedustettua miesten osuutta Parkinson-potilaissa. Parkinsonin tauti on tällä hetkellä nopeimmin yleistyvä neurologinen sairaus maailmassa. Se on pääosin […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Parkinsonin tautia sairastavien miesten elinajanennuste on Suomessa parantunut naisia enemmän

Väitös: Dementian ja aivomuutosten ennustamiseen uusia menetelmiä

Lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri Timo Pekkalan väitöstutkimus antaa entistä tarkemman käsityksen dementian ja siihen liittyvien aivomuutosten ennustettavuudesta eri ikäryhmissä. Riskipotilaiden tehokasta tunnistamista tarvitaan jatkossa dementiaa ja haitallisia aivomuutoksia ehkäisevien ja hidastavien hoitojen kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin myös diabetekseen liittyvien aineenvaihduntahäiriöiden yhteyttä aivomuutoksiin. Väitöstilaisuutta voi seurata 28.4.2020 klo 12 alkaen verkossa. Dementia aiheuttaa suurta haittaa potilaalle ja läheisille, ja sen […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Väitös: Dementian ja aivomuutosten ennustamiseen uusia menetelmiä

Muistisairaiden ihmisten määrä nousee merkittävästi Euroopassa

Muistisairaiden ihmisten määrän odotetaan kaksinkertaistuvan Euroopassa vuoteen 2050 mennessä, kertoo Alzheimer Europen uusin raportti. Tuolloin Euroopassa arvioidaan olevan lähes 19 miljoonaa muistisairautta sairastavaa ihmistä. Euroopassa arvioidaan olevan tällä hetkellä yli 9 700 000 muistisairasta ihmistä. Vaikka muistisairauksien esiintyvyys on raportin mukaan laskussa, sairastuneiden määrän arvioidaan nousevan merkittävästi väestön ikääntymisen ja Euroopan kasvavan väkiluvun vuoksi. – Muistisairaiden ihmisten […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Muistisairaiden ihmisten määrä nousee merkittävästi Euroopassa

Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

MS-tauti on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava ja parantumaton invalidisoiva neurologinen sairaus, jota sairastaa noin 12 000 suomalaista.* Taudin kustannus yhteiskunnalle on yli 500 miljoonaa euroa vuosittain. Tästä valtaosa, n. 200 milj. €, aiheutuu sairastuneiden menetetystä työpanoksesta.** Yhteiskuntamme hukkaa työvuosia ja miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen. Joustavampi osa-aikatyön tukeminen ja ajoissa aloitettu kuntoutus […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

Lääketieteen aikakauslehti Lancet: Hoitovaihtoehto migreenipotilaille, joiden hoito on aiemmin epäonnistunut

Ne potilaat, joilla on vaikea kohtauksittainen tai krooninen migreeni ja joille aikaisemmat migreenin estohoidot eivät ole toimineet, voivat saada uuden tutkimuksen mukaan hyötyä fremanetsumabista, joka on migreenin estoon tarkoitettu biologinen lääkeaine. Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan uudella migreenin estohoidolla saatiin vähennettyä vaikeasti hoidettavien migreenipotilaiden kuukauden särkypäivät jopa puoleen. Tutkimuksessa verrattiin fremanetsumabi-valmistetta lumelääkkeeseen 12 […]

Posted in Lääkehoito, Neurologia | Comments Off on Lääketieteen aikakauslehti Lancet: Hoitovaihtoehto migreenipotilaille, joiden hoito on aiemmin epäonnistunut

Helsingin seudun puutiaisaivokuumeviruksen keskittymät erillisiä – virukset tulleet muualta vuosikymmeniä sitten

Vain neljäsosa Helsingin seudulla todetuista puutiaisaivokuumetartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta; useimmiten tartunta on saatu muualla Suomessa. Puutiaisaivokuumeviruksen (TBE-virus) aiheuttamat tautitapaukset ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina ja ajoittain löytyy uusia tartunta-alueita. Vuosina 2007-17 maassamme todettiin kaikkiaan 488 puutiaisaivokuumetapausta, joista 125 Helsingin seudulla asuvilla; tartunnoista 35 oli saatu Helsingin seudulta. TBE-virus tarttuu puutiaisen syljestä ja johtaa osalla tartunnan […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Helsingin seudun puutiaisaivokuumeviruksen keskittymät erillisiä – virukset tulleet muualta vuosikymmeniä sitten

WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ensimmäistä kertaa suositukset kognitiivisten toimintojen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Karoliinisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n professori Miia Kivipelto tutkimusryhmineen oli keskeisessä roolissa niiden valmistelussa. Kivipellon johtama Nordic Brain Network -tutkimusverkosto on tuottanut uraauurtavaa tutkimustietoa sekä Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöistä että sairastumiselta suojaavista tekijöistä. WHO:n suosituksista tulee tärkeä työkalu niin terveydenhuollon […]

Posted in Neurologia | Comments Off on WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta

KYS: Sähköhoidosta apua itsemurhapäänsärkyyn

KYSissä on ensimmäisenä Pohjoismaissa otettu käyttöön uudentyyppinen, joustavilla elektrodeilla ja kiinnitysankkureilla varustettu okkipitaalistimulaattori kroonisesta sarjoittaisesta päänsärystä kärsiville potilaille. Sarjoittainen päänsärky on vaikea kohtauksittainen päänsärky ja sitä esiintyy noin kolmella henkilöllä tuhannesta. Kohtauksille on ominaista toispuolinen silmän seudussa sykkivä, repivä, polttava, poraava ja erittäin kova kipu, joka voi kestää puolesta tunnista jopa kolmeen tuntiin. Kipua kuvaillaan […]

Posted in Neurologia | Comments Off on KYS: Sähköhoidosta apua itsemurhapäänsärkyyn

Hoida borrelioosin varhaisoireet heti

Suomessa borrelioosiin sairastuu arviolta 7 000 ihmistä vuodessa. Hyvä uutinen on, että borrelioosi tunnistetaan ja hoidetaan nykyisin varhain. Lähes kaikki hoidetut paranevat ja osa hoitamattomistakin jopa itsestään. Säännöllisen punkkisyynin lisäksi iho kannattaa syynätä kooltaan laajenevan pyöreähkön tai rengasmaisen iholäiskän varalta. Noin viidennes punkeista kantaa borrelia-bakteeria, mutta vain kaksi prosenttia tartuttaa taudin ihmiseen. Kun punkki on […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Hoida borrelioosin varhaisoireet heti

Tyksissä tutkitaan musiikkia neurologisen kuntoutuksen välineenä – Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

Tyksin Neurotoimialueella tutkitaan musiikin mahdollisuuksia neurologisten sairauksien kuntoutusmenetelmänä. Informaatioteknologia avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistää musiikin kuuntelu tiedonkäsittelytaitojen ja käden motoriikan harjoittamiseen.  Neurologian professori, ylilääkäri Seppo Soinilan tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta vuosina 2017–2019. Ensimmäiset havainnot siitä, että musiikki tehostaa motoristen häiriöiden kuntoutusta julkaistiin jo parinkymmentä vuotta sitten. Sittemmin on saatu näyttöä musiikin vaikuttavuudesta […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Tyksissä tutkitaan musiikkia neurologisen kuntoutuksen välineenä – Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA