Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Päihteet & Huumeet

Raha-automaattipelaaminen aiheuttaa valtaosan ongelmista Peluuriin yhteyttä ottaneilla

Perinteisesti Peluurin auttavan puhelimen ja chatin yhteydenotoissa on korostunut etenkin pelipisteillä tapahtuva automaattipelaaminen, mutta viime vuosina nettiautomaattien osuus on kasvanut nopeasti. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa verkossa pelattavat automaatit (43%) ohittivat kauppojen, huoltoasemien, kioskien ja pelisalien automaatit (40%) pelaajien ensisijaisina ongelmien aiheuttajina. Peluurin tuoreen vuosiraportin mukaan vuonna 2019 Peluurissa käytiin yhteensä 2304 peliongelmaa koskevaa keskustelua pelaajan, […]

Posted in Päihteet & Huumeet, Psykiatria | Comments Off on Raha-automaattipelaaminen aiheuttaa valtaosan ongelmista Peluuriin yhteyttä ottaneilla

Altistuminen passiiviselle tupakoinnille lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä

Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoima tutkimus osoittaa, että altistuminen passiiviselle tupakoinnille lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä. Ero altistuneiden ja altistumattomien välillä vastaa jopa viiden vuoden ikääntymisen aiheuttamaa muutosta. Väestön ikääntyessä kognitiivisissa toiminnoissa, kuten muistissa ja oppimiskyvyssä, havaittavat häiriöt yleistyvät. Tupakointi on yhdistetty heikompaan kognitiiviseen toimintaan sekä kognitiivisten häiriöiden ilmaantumiseen. Samankaltaisia yhteyksiä […]

Posted in Allergiat, Päihteet & Huumeet | Comments Off on Altistuminen passiiviselle tupakoinnille lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä

Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Huumekuolema koskettaa monia – Huumekuolema koskettaa ihan tavallisia ihmisiä ja perheitä. Kukaan ei voi sanoa, että minun läheisestäni ei tule huumeidenkäyttäjää. Huumekuolemista pitää puhua, koska läheisen huumeriippuvuus on edelleen tabu, toteaa Heli Saavalainen, jonka poika menehtyi huumeidenkäytön seurauksena 26-vuotiaana. – Valitettavan usein huumekuolemaan suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ikään kuin ansaittuna tai hävettävänä. Oman lapsen tai muun läheisen […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Alkoholin kallistuminen vähensi tapaturmaisia aivovammakuolemia

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan Suomessa viimeksi toteutetuilla alkoholin hintojen korotuksilla oli merkitsevä tilastollinen yhteys tapaturmaisesti aiheutuneiden aivovammakuolemien vähenemiseen. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston tutkijoiden artikkeli julkaistiin Scientific Reports (Nature) -tiedelehdessä 1.4.2019. Tutkimuksen havainnot tehtiin, kun tutkittiin alkoholiverotuksen muutosten ja väestötason alkoholikulutuksen muutosten ajallista yhteyttä tapaturmaisten aivovammojen aiheuttamaan kuolleisuuteen yli 15-vuotiailla vuosina 2004–2016. Kaikkien […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Alkoholin kallistuminen vähensi tapaturmaisia aivovammakuolemia

Selvitys: Kasvattajat tarvitsevat enemmän tietoa nuuskasta ja nuuskakulttuurista

Nuorten nuuskan käyttö on 2010-luvulla tasaisesti lisääntynyt. Kasvattajien pitäisi olla nykyistä tietoisempia nuuskasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, jotta he voisivat puuttua asiaan, todetaan tuoreessa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämässä Nuoret ja nuuska -selvityksessä. Se julkistetaan tiistaina 15.1. Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään myös Syöpäjärjestöjen selvitystä Nuuska urheilun toimintaympäristössä. Nuuskaaminen vaikuttaa olevan teini-ikäisten uusi trendipahe. Yksi keskeinen syy […]

Posted in Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Päihteet & Huumeet | Comments Off on Selvitys: Kasvattajat tarvitsevat enemmän tietoa nuuskasta ja nuuskakulttuurista

Alkoholin juonti muuttaa nuorten aineenvaihduntaprofiilia

Nuoruusiän alkoholinkäytöllä havaittiin yhteys muuntuneeseen aineenvaihduntatuotteiden profiiliin uudessa Itä-Suomen yliopiston sekä KYSin kliinisen radiologian ja nuorisopsykiatrian klinikoiden yhteishankkeessa. Osa muutoksista korreloi aivojen harmaan aineen pienentyneen tilavuuden kanssa, erityisesti paljon juovilla nuorilla naisilla. Tutkimuksen tulokset auttavat paremmin ymmärtämään nuoruusiän alkoholinkäytön biologisia vaikutuksia ja voivat edistää uusien hoitojen kehittämistä. – Esimerkiksi 1-metyylihistamiinin tasot olivat koholla paljon juovilla […]

Posted in Päihteet & Huumeet, Tutkimukset | Comments Off on Alkoholin juonti muuttaa nuorten aineenvaihduntaprofiilia

Painohuolet voivat vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista

Painohuolet voivat vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista, mikäli tupakoitsijan nikotiiniriippuvuus on vähäinen, osoittaa tuore väitöstutkimus. Vahvempi nikotiiniriippuvuus kuitenkin häivyttää painoon liittyvien huolien merkityksen lopettamisen suhteen. Yhtenä syynä tupakoinnin jatkamiselle voi olla huoli siitä, että tupakoinnin lopettaminen aiheuttaisi painon nousua. Näiden tupakointiin liittyvien painohuolten yhteyksiä tupakointiin ja tupakoinnin lopettamiseen on tutkittu suhteellisen paljon, mutta vähemmän väestötasolla. Tulokset ovat […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Painohuolet voivat vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista

Youth Against Drugs: 30 vuotta ehkäisevää huumetyötä festareilla

YAD Youth Against Drugs valmistautuu kohtaamaan festarikansaa jokakesäisellä kiertueellaan. Ensimmäiset kiertueen 12:sta festarista ovat jo takana. Festarityö on YADin vanhimpia työmuotoja: YADin nuoret ovat tehneet ehkäisevää huumetyötä festareilla perustamisvuodesta 1988 lähtien. Kohtaamisten tavoitteena on herättää keskustelua ja vahvistaa itsenäistä ajattelua huumeisiin liittyen. Samalla yadilaiset toimivat esimerkkeinä päihteettömästä tavasta nauttia festaritunnelmasta. YADin festarityön konseptiin kuuluu infoteltta, huumeaiheista […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Youth Against Drugs: 30 vuotta ehkäisevää huumetyötä festareilla

Työryhmä: tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehittämällä Suomi savuttomaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää tiekarttaa, jonka toimia järjestelmällisesti toteuttamalla tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisväestöstä. Tämän tupakkalakiin kirjatun tavoitteen saavuttamiseksi pitäisi jokaisella hallituskaudella seurata ja arvioida tupakkapolitiikkaa sekä kehittää uusia toimenpiteitä. Työryhmä luovutti mietintönsä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle Maailman tupakattomana […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Työryhmä: tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa kehittämällä Suomi savuttomaksi

Seitsemän tuoppia olutta viikossa? Sydämesi ja aivosi eivät kiitä

Lancet-lehdessä vastikään julkaistun laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan jo seitsemän, kahdeksan lasillista viiniä tai yhtä monta tuoppia olutta viikossa on haitallista terveydelle. Sata grammaa alkoholia viikossa on se kynnys, jonka jälkeen kuolleisuus alkaa lisääntyä niin miehillä kuin naisilla, sanoo professori Timo Strandberg Helsingin yliopistosta. Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että alkoholinkäyttö lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä samoin […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Seitsemän tuoppia olutta viikossa? Sydämesi ja aivosi eivät kiitä

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA