Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Itä-Suomen yliopisto

Alueelliset erot muistisairaiden psyykenlääkkeiden käytössä vähenivät 2005–2011

Erityisvastuualueiden väliset erot Alzheimerin tautia sairastavien psyykenlääkkeiden käytössä diagnoosia seuraavan vuoden aikana vähenivät vuosien 2005–2011 aikana, osoitti tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Silti psyykenlääkkeiden käyttö oli hyvin yleistä myös vuonna 2011. Kun tarkasteltiin lääkkeidenkäyttöä vuoden kuluttua diagnoosista, vuonna 2005 psyykenlääkettä käyttäneiden osuus Alzheimerin tautia sairastavista vaihteli 46–51 prosentin välillä erityisvastuualueittain. Yleisimmin käytettyjä olivat bentsodiatsepiinit ja niiden […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Lääkehoito | Comments Off on Alueelliset erot muistisairaiden psyykenlääkkeiden käytössä vähenivät 2005–2011

Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä. Nämä havainnot todettiin fyysisesti ja psyykkisesti terveillä nuorilla, jotka käyttivät alkoholia sosiaalisesti normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä. Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa

Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Masennuslääkkeiden käyttö lähes kaksinkertaistaa lonkkamurtumariskin kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla, todetaan tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Lonkkamurtumariski oli suurin masennuslääkehoidon alussa, mutta säilyi suurentuneena vielä neljän vuoden kuluttua lääkityksen aloituksesta. Tulokset julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle tutkimushenkilölle poimittiin kaksi iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettua vertailuhenkilöä, joilla ei ollut Alzheimerin tautia. […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia, Psykiatria | Comments Off on Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Serotoniinilla on migreenissä kaksoisrooli

Juuri julkaistu tutkimus valaisee serotoniinin kaksitahoista vaikutusta kipuun migreenissä. Ääreishermostossa serotoniini laukaisee kivun, mutta keskushermostossa sillä on kipua hillitsevä vaikutus. Tutkijoiden mukaan migreenipotilailla tämän estomekanismin heikentyminen keskushermostossa voi ”avata portit” ääreishermoston kipusignaaleille. Serotoniini on tunnettu hermoston välittäjäaine. Monien masennus- ja migreenilääkkeiden vaikutus kohdistuu juuri serotoniinijärjestelmään. Serotoniinin merkitystä migreenissä pidetään kuitenkin kiistanalaisena, sillä serotoniinilla on havaittu […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on Serotoniinilla on migreenissä kaksoisrooli

:VÄITÖS: Kustannusvaikuttavaa hoitoa silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

Kuukausittain annosteltu bevasitsumabi on kustannusvaikuttavin vaihtoehto silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoon, osoitti lääketieteen lisensiaatti Pasi Vottosen väitöskirjatutkimus. Tutkimuksessa luotiin molemmat silmät huomioon ottava malli modernien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Lisäksi tutkimus tuotti uutta tietoa silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidon neurofysiologisista vaikutuksista selvittämällä silmän sisälle annostellun verisuonikasvutekijän estäjähoidon vaikutuksia näköhermovasteeseen. Silmänpohjan ikärappeuma on länsimaiden yleisin sokeuden aiheuttaja, joka Suomessa […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Silmätaudit | Comments Off on :VÄITÖS: Kustannusvaikuttavaa hoitoa silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

Uusi immuunisolutyyppi liitetty tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että hiljattain löydetyllä uudella immuunijärjestelmän T-solutyypillä saattaa olla keskeinen rooli tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Näiden follikulaaristen auttaja-T-solujen määrä lisääntyy veressä tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen yhteydessä, ja tämä ilmiö on yhteydessä taudille ominaisiin autovasta-aineisiin. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa immuunijärjestelmä tuhoaa haiman insuliinia tuottavat beetasolut. Sairastuminen tapahtuu tyypillisesti lapsuusiässä. Taudin […]

Posted in Diabetes, Itä-Suomen yliopisto | Comments Off on Uusi immuunisolutyyppi liitetty tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen

:VÄITÖS: Epigeeniterapia on uusi tehokas hoitomuoto sydäninfarktiin

Tiia Turunen on syntynyt vuonna 1985 Kuusankoskella ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2004 Kuusaan lukiosta. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon biotieteiden alalta vuonna 2009 Kuopion yliopistossa. Filosofian maisteri Tiia Turusen molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä verisuonen endoteelin kasvutekijän säätelemiseksi sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Menetelmä perustuu geenien säätelyyn pienten ei-koodaavien RNA:iden avulla. Epigeeniterapiaksi […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto | Comments Off on :VÄITÖS: Epigeeniterapia on uusi tehokas hoitomuoto sydäninfarktiin

:VÄITÖS: Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi

Anja Terkamo-Moisio on syntynyt Tampereella 1973. Hän valmistui terveystieteiden maisteriksi vuonna 2013 Itä-Suomen yliopistosta. Suomalaiset sairaanhoitajat ja muu väestö asennoituvat kuolemaan neutraalisti. Kuolemaa pidetään luonnollisena osana elämää, jota ei voimakkaasti pelätä tai vältellä. Kuolema nähdään myös pakokeinoksi kärsimyksen täytteisestä elämästä. Näihin tuloksiin päätyi terveystieteiden maisteri Anja Terkamo-Moisio väitöskirjatyössään. Väitöstutkimus koostui 17 sairaanhoitajan haastattelusta ja elektronisesta […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto | Comments Off on :VÄITÖS: Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi

:VÄITÖS: Aivosairaudet ilmentyvät silmän verkkokalvolla

Silmät ovat sielun peili, mutta voisivatko ne toimia myös ikkunana aivoihin? Silmän pohjassa sijaitsevaa verkkokalvoa voidaan pitää osana keskushermostoa, koska sikiönkehityksessä verkkokalvo kehittyy väliaivojen rakenteesta ja muistuttaa hermotukseltaan aivoja. Silmän anatomisia rakenteita ja toimintaa voidaan tutkia kajoamattomin tai lähes kajoamattomin menetelmin, kun taas aivotutkimuksessa tämä on haasteellista. Aivosairauksien diagnostinen seulonta voisi tehostua, jos aivojen terveydentilasta […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on :VÄITÖS: Aivosairaudet ilmentyvät silmän verkkokalvolla

Psykoosilääkkeet yhteydessä keuhkokuumeriskiin Alzheimerin tautia sairastavilla

Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin psykoosilääkkeiden käytön olevan yhteydessä suurentuneeseen keuhkokuumeen riskiin Alzheimerin tautia sairastavilla. Keuhkokuumeeseen sairastumisen riski oli suurimmillaan käytön alussa ja säilyi koholla myös pidempiaikaisen käytön aikana. Yleisimmin käytettyjen psykoosilääkkeiden välillä ei havaittu riskin suhteen merkittäviä eroja. USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA julkaisi jo vuonna 2005 varoituksen, jonka mukaan psykoosilääkkeiden käyttöön muistisairauden käytösoireiden hoidossa […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on Psykoosilääkkeet yhteydessä keuhkokuumeriskiin Alzheimerin tautia sairastavilla

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA