Euroopan komissio, Euroopan investointipankki (EIP) sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiö ilmoittivat tänään uudesta rahoituskumppanuudesta, jossa kohdennetaan rahoitusta keskeisiin maailmanlaajuisiin terveysalan haasteisiin. Tavoitteena on ennen muuta hävittää polio lopullisesti ja varmistaa, että terveysinnovaatiot saadaan niitä eniten tarvitsevien ihmisten ulottuville. Käytännön toteutuskumppanit Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Unicef alkavat hyödyntää rahoitusta polion hävittämistoimissa, lasten rokotusohjelmissa ja muissa hankkeissa, joilla parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia vastata uusiin terveysuhkiin.

Suunnitteilla olevasta 1,1 miljardin euron rahoituspaketista on määrä osoittaa lisäresursseja poliontorjuntaan. Tavoitteena on hävittää ihmisiä piinaava sairaus lopullisesti, mitä ihmiskunnan historiassa on tehty vain kerran aiemmin. Lisäksi pyritään ratkaisemaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terveys- ja kehityshaasteita ja tarjoamaan heille terveyspalveluja ja -innovaatioita, joiden käyttöön heillä ei muutoin ole tasavertaisia mahdollisuuksia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen: “Polio on jo lähes hävitetty maailmasta, ja Euroopan komissio, Euroopan investointipankki sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiö ovat nyt ryhtyneet yhteistyöhön, jotta viruksesta päästäisiin lopullisesti eroon. EU:n Global Gateway -investointistrategian tuella suuntaamme 1 miljardin euron investoinnit terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen eri puolilla maailmaa sekä paikalliseen rokotteiden ja lääkkeiden tuotantoon, valmistukseen ja jakeluun siellä, missä tarve on suurin. Maailmanlaajuisella yhteistyöllä selätimme covid-19-pandemian, ja nyt tähtäämme polion lopulliseen hävittämiseen.

Kumppanuuden myötä globaalin terveyden edistämiseen ja inhimilliseen kehitykseen myönnettävä Euroopan komission EKKR+ -rahaston (Euroopan kestävän kehityksen rahasto plus) panostus kasvaa merkittävästi. Siihen on määrä lisätä vielä Bill ja Melinda Gatesin säätiön täydentävä rahoitus, joka vastaa suuruudeltaan EU:n ja EIP:n panostuksia.

Olemme tänään yhdistäneet voimamme, jotta polion historia voidaan saattaa päätepisteeseen. Euroopan investointipankki on mukana tässä ainutlaatuisessa kumppanuusyhteistyössä hyväntekeväisyys- ja terveysalan toimijoiden kanssa ja myöntää 500 miljoonaa euroa investointeihin, joilla tuetaan Global Polio Eradication Initiative -ohjelmaa. Tämän uuden yhteistyöaloitteen avulla voidaan lisätä huomattavasti panostusta rokottamiseen ja terveydenhuoltoon ja varmistaa, että kaikki lapset voivat kaikissa oloissa saada suojan poliota vastaan”, totesi Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer.

Polioviruksen kitkemiseen tähtäävien toimien vauhdittamiseksi kumppanien rahoituspaketista on määrä osoittaa 500 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Global Polio Eradication Initiative -aloitteelle ja sitä toteuttaville Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja Unicefille. Näillä varoilla voidaan antaa poliorokotus vuosittain lähes 370 miljoonalle lapselle ja tarjota heille poliorokotusohjelman yhteydessä muita elintärkeitä terveyspalveluja, kuten tuhkarokkorokotuksia ja muita perusrokotuksia. Lisäksi varoilla vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne voivat varautua ja reagoida paremmin uusiin terveysuhkiin samalla tavoin kuin poliorokotusohjelman yhteydessä on torjuttu koronavirustautia, ebolaa ja muita tauteja. Villi poliovirus on nykyään endeeminen enää kahdessa maassa – Pakistanissa ja Afganistanissa – ja 80 % poliovirusvarianttien aiheuttamista tautitapauksista esiintyy neljällä alueella näissä maissa.

Lääketieteen innovaatioiden ansiosta maailmasta on jo hävinnyt yksi ihmiskunnan vitsaus eli isorokko. Nyt olemme jo lähes onnistuneet hävittämään toisenkin taudinaiheuttajan: villin polioviruksen. Haluan vaikuttaa siihen, ettei yksikään lapsi missään maailmankolkassa joudu tämän julman taudin uhriksi. Uskon, että pystymme nujertamaan polion lopullisesti ja parantamaan terveysinnovaatioiden yleistä saatavuutta etenkin köyhimmissä maissa”, totesi Bill Gates, joka on toinen Bill ja Melinda Gatesin säätiön puheenjohtajista.

Toisella 500 miljoonan euron osuudella pyritään parantamaan terveydenhuoltojärjestelmien innovointivalmiuksia matalan ja keskitulotason maissa. Uutena rahoituskohteena ovat aloitteet, joilla pyritään parantamaan terveysalan innovaatioiden ja uusien hoitomuotojen, kuten mRNA-rokotteiden, saatavuutta matalan ja keskitulotason maissa. Euroopan komissio tukee näitä aloitteita EU:n maailmanlaajuisen Global Gateway -investointiohjelman kautta. Hallitusten ja muiden keskeisten kumppanien edustajat keskustelevat globaalien terveysinvestointien lisäämisestä Global Gateway -foorumissa 25.–26.10.2023.

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki ovat kumppaneita ja edelläkävijöitä, joiden ansiosta rokotteita, lääkkeitä ja muita elintärkeitä innovaatioita saadaan niitä eniten tarvitseville eri puolille maailmaa. Näin kansanterveys kohenee. Tiedämme, että kun yhteisön terveydentila on hyvä, sen talous voi kasvaa”, sanoi Melinda French Gates, toinen Bill ja Melinda Gatesin säätiön puheenjohtajista.

Jotta poliosta päästäisiin lopullisesti eroon, on tärkeää tavoittaa kaikkein syrjäisimmillä ja vaikeapääsyisimmillä seuduilla asuvat lapset, joita ei ole rokotettu lainkaan tai joiden rokotussuoja on puutteellinen”, totesi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”Polion hävittämisen lisäksi näiden uusien varojen avulla voidaan parantaa terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja sopeutumiskykyä, jolloin poliolle alttiita lapsia ja yhteisöjä voidaan suojata myös monilta muilta terveysuhkilta.

Polion häviäminen on jo lähellä, mutta on oltava tarkkana, jotta kehitys ei vaarannu”, sanoi Unicefin pääjohtaja Catherine Russell. ”Tällä uudella rahoituksella voidaan varmistaa, että kaikki lapset rokotetaan poliota vastaan, ja samalla voidaan vahvistaa paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kärsimään taudista, joka on helposti ehkäistävissä.”

Rahoituskumppanuuteen on suunnitteilla seuraavat osiot:

  • 500 miljoonan euron uusi rahoitus polion hävittämiseen tähtäävälle Global Polio Eradication Initiative -aloitteelle (ks. edellä)
  • 500 miljoonan euron investoinnit ja avustukset toimiin, joilla parannetaan terveysinnovaatioiden saatavuutta, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä ja varaudutaan tuleviin pandemioihin: Bill ja Melinda Gatesin säätiö aikoo osoittaa 250 miljoonaa euroa avustuksina ja investointeina ja Euroopan investointipankki vastaavasti 250 miljoonaa euroa investointeina, joilla on EKKR+ -rahaston takaus
  • 80 miljoonan euron avustukset tekniseen apuun: Bill ja Melinda Gatesin säätiö aikoo osoittaa 40 miljoonaa euroa eli vastaavan määrän, jonka Euroopan komissio myöntää avustuksina, tekniseen apuun, jolla varmistetaan globaalien terveysohjelmien koko potentiaalin hyödyntäminen.

Tänään julkistettu kumppanuus on jatkoa Bill ja Melinda Gatesin säätiön sekä Euroopan komission ja sen jäsenmaiden aiemmalle kumppanuusyhteistyölle. Aiemmin on muun muassa osoitettu 100 miljoonan euron tukipaketti uudelle Afrikan lääkevirastolle (AMA), afrikkalaisille lääkealan kansallisille sääntelyelimille ja alueellisille aloitteille, annettu tukea Afrikan terveysdiagnostiikan foorumille, joka auttaa afrikkalaisia kumppaneita parantamaan laboratoriotestauksen saatavuutta ja alentamaan sen kustannuksia, sekä koordinoitu terveysaloitteita, kuten maailmanlaajuista COVAX-yhteistyömekanismia, jolla edistetään covid-19-testien, -hoitomenetelmien ja -rokotteiden kehitystyötä, tuotantoa ja tasapuolista saatavuutta.

Bill ja Melinda Gatesin säätiö

Bill ja Melinda Gatesin säätiö pyrkii auttamaan kaikkia ihmisiä terveelliseen ja tuottavaan elämään. Säätiön ohjaavan periaatteen mukaan ”jokainen ihmiselämä on yhtä arvokas”. Kehitysmaissa sen päätavoitteena on edistää terveyttä ja auttaa nälästä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsiviä parantamaan elämäntilannettaan. Yhdysvalloissa säätiö pyrkii varmistamaan, että kaikille ihmisille – etenkin kaikkein köyhimmille – on tarjolla mahdollisuudet, joita tarvitaan menestymiseen koulussa ja elämässä. Säätiötä johtaa toimitusjohtaja Mark Suzman sen puheenjohtajien Bill Gatesin ja Melinda French Gatesin sekä johtokunnan alaisuudessa. Sen kotipaikka on Seattlessa Washingtonin osavaltiossa.