Category: Euroopan parlamentti

Valtiontuki: Komissio julkaisee tulokset arvioinnista, joka koski terveys- ja sosiaalipalveluihin ja pieniin tukimääriin sovellettavia, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita koskevia valtiontukisääntöjä.

Euroopan komissio on julkaissut valmisteluasiakirjan, jossa esitetään yhteenveto terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä pieniin tukimääriin sovellettavien, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen arvioinnin tuloksista. Arvioinnin mukaan nykyiset säännöt ovat yleisesti…

Euroopan komissio hyväksyi Teysunon metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon

Nordic Pharma julkisti 24. tammikuuta, että Euroopan komissio on hyväksynyt Teysunolle® (tegafuuri/gimerasiili/oterasiili) uuden käyttöaiheen: metastasoituneen kolorektaalisyövän hoidon potilailla, jotka eivät voi jatkaa fluoropyrimidiinihoitoa liitännäishoidontai metastasoitumisen vuoksi kehittyneen käsi-jalkaoireyhtymän tai kardiotoksisuuden…