• Koronavirus voi pysyä aktiivisena, kunnes tehokas ja turvallinen rokote löydetään ja sitä toimitetaan riittävästi
  • Positiiviselle covid-19-tautitapaukselle, covid-19-kuolemantapaukselle ja taudista paranemiselle tarvitaan yhteiset määritelmät
  • Influenssakausi lisännee niiden henkilöiden määrää, jotka olisi testattava

Yhteiset määritelmät, terveyskriteerit ja menetelmät ovat tarpeen, jotta pandemiaa ja sen taloudellisia seurauksia voidaan torjua tehokkaasti EU:ssa, toteavat mepit päätöslauselmassaan.

Euroopan parlamentin jäsenet ovat huolestuneita koronavirustartuntojen määrän kasvusta viime aikoina. He huomauttavat torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa, että EU-maat eivät näytä ottaneen oppia kriisin alusta lähtien saaduista kokemuksista vaan ovat toteuttaneet erilaisia ja koordinoimattomia toimenpiteitä.

Parlamentti kiinnittää huomiota yhteisten menetelmien puutteisiin siinä, miten tartunnansaaneiden määrää koskevat tiedot kerätään ja arvioidaan. Tämä voi johtaa erilaisiin riskiarvioihin ja matkustusrajoituksiin.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 595 puolesta, 50 vastaan ja 41 tyhjää. Parlamentti äänesti päätöslauselmasta keskusteltuaan ensin aiheesta tiistaina komissaari Didier Reyndersin ja Saksan puheenjohtajakautta edustaneen Michael Rothin kanssa.

Päätöslauselmassaan parlamentti vaati EU-maita:

  • ottamaan käyttöön saman määritelmän positiiviselle covid-19-tautitapaukselle, covid-19-kuolemantapaukselle ja taudista paranemiselle
  • tunnustamaan testitulokset kaikissa EU-maissa
  • varmistamaan, että testit voidaan teettää ilman suhteettomia odotusaikoja
  • sopimaan yhteisestä karanteeniajasta
  • koordinoimaan matkustusrajoitukset, komission esityksen mukaisesti, mikäli ne ovat tarpeen
  • keskustelemaan kuinka voitaisiin varmistaa nopea paluu täysin toimivaan Schengen-alueeseen ilman sisärajatarkastuksia.

Mepit ehdottavat, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) olisi voitava arvioida asianmukaisesti ja tehokkaasti viruksen leviämisriskiä ja julkaista viikoittain päivitettävä riskikartta, joka perustuu yhteiseen värikoodiin. Riskikartta laadittaisiin EU-maiden toimittamien tietojen perusteella. Keskuksen resursseja pitäisi lisätä välittömästi.

Koronajäljityssovellusten käyttöä kannustettava

Päätöslauselmassaan mepit kehottavat lisäksi komissiota kehittämään yhdenmukaistetun lomakkeen matkustajien paikantamiseksi, jotta voidaan rakentaa luottamusta EU:n laajuiseen seurantajärjestelmään.

Mepit kehottavat komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan edelleen kansalaisia käyttämään koronajäljityssovelluksia. Mepit odottavat, että nämä sovellukset olisivat yhteensopivia EU:n tasolla lokakuuhun mennessä, jotta EU:n laajuinen jäljitysjärjestelmän olisi mahdollista ottaa käyttöön. Mepit muistuttavat, että sovellusten on noudatettava täysin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.