Vuoden 2020 alussa alkaneen koronaviruspandemian aikana EU ja sen jäsenmaat sekä eurooppalaiset rahoituslaitokset (eli Team Europe) ovat maksaneet kumppanimailleen 47,7 miljardia euroa tukea pandemian ja sen vaikutusten hillitsemiseen. Tämä on selvästi enemmän kuin vuoden 2020 keväällä luvattu alkuperäinen 20 miljardin euron Team Europe -tukipaketti, jonka sitoumusten kokonaismäärä on sittemmin kasvanut 53,7 miljardiin euroon.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen kiittelee Team Europe -yhteistyötä seuraavasti: ”Olen ylpeä siitä, miten EU-maat ovat omasta koronakriisistään huolimatta yhdistäneet voimansa Team Europe -hengessä ja osoittaneet solidaarisuutensa pandemiasta ja sen seurauksista kärsiviä kumppanimaitaan kohtaan. Vakaana ja luotettavana kumppanina Team Europe jatkaa kumppaniensa tukemista myös uusissa monitahoisissa ja maailmanlaajuisissa kriiseissä. Se on muun muassa auttanut niitä selviytymään Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksista.

Team Europe on myöntänyt pandemian yhteydessä tukea jo yli 140 kumppanimaahan. Team Europe -tukipaketin yhteensä 53,7 miljardista eurosta oli vuoden 2021 loppuun mennessä maksettu 47,7 miljardia euroa:

 • 3 miljardia euroa hätäapuna humanitaarisiin tarpeisiin
 • 10,6 miljardia euroa terveydenhuolto-, vesi- ja sanitaatiojärjestelmien vahvistamiseen
 • 34,1 miljardia euroa pandemian sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseen (esim. työpaikkojen menetyksestä ja koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin).

Team Europe on maksanut 88,8 prosenttia 53,7 miljardin euron kokonaissummasta, johon se oli sitoutunut vuoden 2021 loppuun mennessä. Huhtikuuhun 2021 mennessä oli maksettu 34 miljardia euroa ja vuoden 2021 loppuun mennessä määrä nousi 47,7 miljardiin euroon (+ 13,7 miljardia euroa).

Vuoden 2021 lopussa maksut suhteessa sitoumuksiin jakautuivat alueittain seuraavasti:

 • EU:n naapurialueet: maksettu 13,6 mrd. euroa – sitoumus 15,6 mrd. euroa
 • Saharan eteläpuolinen Afrikka: maksettu 8,3 mrd. euroa – sitoumus 9,0 mrd. euroa
 • Länsi-Balkan ja Turkki: maksettu 6,8 mrd. euroa – sitoumus 7,6 mrd. euroa
 • Aasia ja Tyynenmeren alue: maksettu 4 mrd. euroa – sitoumus 4,3 mrd. euroa
 • Latinalainen Amerikka ja Karibian alue: maksettu 2,5 mrd. euroa – sitoumus 3,2 mrd. euroa
 • Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alue: maksettu 539 euroa – sitoumus 743 milj. euroa
 • EU-maiden merentakaiset alueet ja Grönlanti: maksettu 579 milj. euroa – sitoumus 631 milj. euroa
 • Maailmanlaajuiset ohjelmat: maksettu 8,6 mrd. euroa – sitoumus 9,7 mrd. euroa

Team Europe -paketti käynnistettiin 8. huhtikuuta 2020 EU:n kumppanimaiden tukemiseksi koronaviruspandemian ja sen seurausten torjunnassa. Alun perin luvattu rahoitustuki oli noin 20 miljardia euroa, johon oli yhdistetty EU:n, sen jäsenmaiden ja rahoituslaitosten, erityisesti Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, varoja.

Tammikuuhun 2021 mennessä rahoitussitoumukset kaksinkertaistuivat 40,5 miljardiin euroon. Huhtikuuhun 2021 mennessä niitä oli lisätty edelleen 46 miljardiin euroon ja vuoden 2021 lopussa 53,7 miljardiin euroon.

Tämä kollektiivinen maailmanlaajuinen tuki kohdistetaan seuraaville osa-alueille: 1. hätäapu ja välittömät humanitaariset tarpeet, 2. terveydenhuolto-, vesi-, sanitaatio- ja ravitsemusjärjestelmien vahvistaminen ja 3. pandemian sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventäminen.

Team Europe -verkkosivut