Nordic Pharma julkisti 24. tammikuuta, että Euroopan komissio on hyväksynyt Teysunolle® (tegafuuri/gimerasiili/oterasiili) uuden käyttöaiheen: metastasoituneen kolorektaalisyövän hoidon potilailla, jotka eivät voi jatkaa fluoropyrimidiinihoitoa liitännäishoidontai metastasoitumisen vuoksi kehittyneen käsi-jalkaoireyhtymän tai kardiotoksisuuden takia.

Nordic Pharma sai Euroopan lääkevirasto EMAn lääkevalmistekomitealta (CHMP) joulukuussa 2021 puoltavan tieteellisen kannanoton, jossa suositellaan Teysunon hyväksymistä metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon.

Hyväksynnän mukaan Teysuno on nyt tarkoitettu

pitkälle edenneen mahasyövän hoitoon yhdistelmähoitona sisplatiinin kanssa (nykyinen käyttöaihe)

monoterapiana tai oksaliplatiinin tai irinotekaanin yhdistelmähoitona joko ilman bevakitsumabia tai bevakitsumabin kanssa metastaattisen kolorektaalisyövän hoitoon, kun hoidon jatkaminen muulla fluoropyrimidiinillä ei ole mahdollista liitännäishoitoon tai metastaaseihin kytkeytyvän käsi-jalkaoireyhtymän tai kardiovaskulaarisen toksisuuden vuoksi.

Uusi fluoropyridimiini metastasoitunutta kolorektaalisyöpää sairastaville potilaille
Metastasoituneen kolorektaalisyövän tyypillinen ensilinjan kemoterapia sisältää fluoropyridimiiniä erilaisina yhdistelminä.

Nordic Pharman lisensoima Teysuno on japanilaisen Taiho Pharmaceutical Co., Ltd:n lääkevalmiste. Teysuno on ollut Euroopan markkinoilla 17 maassa vuodesta 2011 lähtien. Lääkevalmistetta markkinoidaan yhteensä yli 30 maassa ympäri maailmaa. Euroopan komission hyväksyntä on tärkeä askel Teysunon matkalla metastasoitunutta kolorektaalisyöpää sairastaville potilaille.

1. https://www.ema.europa.eu/en/m…