bacteria-14837442047hm

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota puuttumaan HIV-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C -tapausten lukumäärän kasvuun EU:ssa ja kehittämään pitkän aikavälin toimintasuunnitelmia.

– Ilmaisia HIV-testejä tarvitaan varmistamaan tartuntojen havaitseminen varhaisessa vaiheessa
– Tuberkuloosin mikrobilääkeresistenssiin on puututtava
– Hepatiitti-C:n torjumiseen EU:ssa tarvitaan johdonmukaisia lähestymistapoja

EU:ssa tarvitaan yhdenmukaistettuja tartuntojen seurantaohjelmia, joilla voidaan ajoissa havaita tartuntatautien esiintyminen, arvioida niiden esiintyvyyden kehittymistä, laatia arvioita taudeista aiheutuvista kustannuksista ja seurata reaaliajassa tautien diagnosointia ja hoitoa.

Mepit korostavat, että koska HIV on edelleen tarttuvista taudeista se, joka aiheuttaa suurinta sosiaalista leimautumista, tulisi komission ja jäsenmaiden helpottaa HIV-potilaiden pääsyä hoitoon ja pyrkiä torjumaan tautiin liittyvää sosiaalista leimautumista. Mepit kannustavat lisäksi jäsenmaita tarjoamaan ilmaisia hiv-testejä, jotta varmistetaan tartuntojen havaitseminen varhaisessa vaiheessa.

Tuberkuloosista, joka on hiv-tartunnan saaneiden henkilöiden merkittävin kuolinsyy, on tullut merkittävä rajat ylittävä uhka globalisoituneessa maailmassa, jossa väestön liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti, toteavat mepit. Tuberkuloosiin sairastuneiden henkilöiden määrä nousi maailmassa vuonna 2014 jo kolmantena vuotena peräkkäin.

Mepit korostavat päätöslauselmassaan, että kasvavaan mikrobilääkeresistenssiin on tärkeä puuttua, ja kehottavat jäsenmaita tekemään yhteistyötä rajat ylittävien ehkäisevien toimenpiteiden vahvistamiseksi.

Yli 90 % hepatiitti C-viruksen saaneista potilaista on täysin oireettomia tartunnan saatuaan eikä jäsenvaltioilla ole käytössä yhdenmukaista menettelyä tartuntojen seulomiseksi. Mepit toteavat, että hepatiitti C:tä sairastavien ihmisten määrä on itse asiassa saatettu arvioida todellista pienemmäksi. Komission tulisikin meppien mukaan käynnistää ohjelma hepatiitti C-viruksen seulonta-, testaus ja hoitomenetelmien yhdenmukaistamiseksi viruksen hävittämiseksi EU:sta vuoteen 2030 mennessä.

Päätöslauselma hyväksyttiin kädennostoäänestyksellä.

Taustatietoa

– Vuonna 2015 EU- ja ETA-maissa todettiin lähes 30 000 uutta HIV-tartuntaa;
– Euroopassa arvioidaan 120 000 ihmisen sairastuneen monilääkeresistenttiin tuberkuloosiin;
– Hepatiitti C -virus on yksi vakavimmista kansanterveydellisistä uhista koko maailmassa;
– Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) mukaan joka seitsemäs hiv-tartunnan saanut henkilö ei ole perillä tartunnastaan;
– Tartunnan saamisen ja taudin diagnosoinnin välillä kuluu Euroopassa keskimäärin neljä vuotta;
– Arvioidaan, että EU:ssa vuoteen 2050 mennessä lääkeresistenssiin saattaa liittyä kaikkiaan 10 miljoonaa kuolemantapausta vuodessa, ja näistä noin joka neljäs voi johtua tuberkuloosin lääkeresistenteistä kannoista.