Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

February, 2017

Suomalaiset pihistävät suun terveydestä

Suun terveyden vaikutukset yleisterveyteen tunnetaan hyvin, mutta silti suomalaiset nipistävät hammaslääkärikäynneistään. Terveystalon tuoreen kyselyn mukaan jopa kolmasosa suomalaisista kokee käyvänsä hammaslääkärillä liian harvoin. Suomalaisten suun terveys on viime vuosikymmeninä parantunut huomattavasti. Aikuisilla suun terveyden ongelmat ovat silti yhä yleisiä. Aikuisista kaksi kolmesta käy hammastarkastuksessa vähintään kahden vuoden välein. Kuitenkin joka kolmas, ja 25–34-vuotiaista jopa puolet, […]

Posted in Hammashoito | Comments Off on Suomalaiset pihistävät suun terveydestä

Allergia- ja astmaliitosta kysyttyä: Astma ja lemmikki, vaikea yhtälö?

Allergia- ja astmaliiton neuvonnasta kysytään paljon lemmikeistä ja niiden hankinnasta Koira- ja kissakuume iskevät helposti varsinkin lapsiperheisiin. Mitä tehdä, jos taustalla on allergiaa tai astmaa? Allergia- ja astmaliitto painottaa, että lemmikkiasioissa ohjeistus on aina yksilöllinen. Omaa sietokykyä ei voi testata ennakkoon muutoin kuin oleilemalla mahdollisimman paljon lemmikkien parissa. Siten saadaan viitettä, voiko lemmikkiä ylipäätään harkita. […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Allergia- ja astmaliitosta kysyttyä: Astma ja lemmikki, vaikea yhtälö?

Lapsen rokotustiedot kätevästi Kasvuseulaan – Vanhempien käytössä oleva verkkopalvelu monipuolistui

Vanhemmat voivat nyt seurata pienokaisensa rokotuksia lapsen kasvua analysoivan Kasvuseula-verkkopalvelun avulla. VTT:n kehittämän palvelun uusi toiminnallisuus perustuu Lääketietokeskuksen ylläpitämiin luotettaviin tietoihin lapsen rokottamisesta.   Kasvuseula.fi on helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tarjoaa vanhemmille analysoitua ja luotettavaa tietoa oman lapsen kasvusta ja kasvun mahdollisista poikkeamista. Nyt palvelua on laajennettu uudella rokotustieto-osiolla. Palvelun avulla vanhemmat voivat kätevästi kirjata lastensa […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Lapsen rokotustiedot kätevästi Kasvuseulaan – Vanhempien käytössä oleva verkkopalvelu monipuolistui

Yksilöllinen D-vitamiinivaste voi määrittää D-vitamiinilisän tarpeen

D-vitamiinilisän tarve saattaa riippua yksilöllisestä D-vitamiinivasteesta. D-vitamiinin tavoitetason pitäisi myös olla korkeampi niillä, joilla vaste on matala, osoittaa hiljattain julkaistu katsaustutkimus. Iho tuottaa D3 -vitamiinia altistuessaan auringonvalolle, mutta riittävän saannin turvaamiseksi varsinkin pimeänä vuodenaikana useimpien on saatava D-vitamiinia myös ravinnosta tai ravintolisästä. Riittävästä D-vitamiinitasosta ja sopivasta päivittäisestä D-vitamiinilisän määrästä on kuitenkin eriäviä näkemyksiä. Elimistön D-vitamiinistatus […]

Posted in Hoitotiede | Comments Off on Yksilöllinen D-vitamiinivaste voi määrittää D-vitamiinilisän tarpeen

Duodecim: Sydämen vajaatoiminta yleistyy väestön ikääntyessä

Sydämen vajaatoiminta on voimakkaasti yleistyvä mutta vaikeasti tunnistettava vakava oireyhtymä . Se on seurausta muista sairauksista, joissa sydämen pumppauskyky heikkenee. Väestön ikääntyminen lisää sydämen vajaatoimintaa sairastavien määrää tulevaisuudessa merkitsevästi. Sydämen vajaatoiminnan yleisimmät syyt ovat sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja sydämen läppäviat. Vajaatoiminnan ennuste on parantunut lääkehoidon kehittymisen myötä, mutta koska oireyhtymä kehittyy sydänsairauksien loppuvaiheena, siihen sairastuneiden […]

Posted in Duodecim, Käypä hoito | Comments Off on Duodecim: Sydämen vajaatoiminta yleistyy väestön ikääntyessä

Piikkikammo ei ole vain lasten juttu

Joka kymmenes suomalainen kärsii piikkikammosta. Neulapelko ei ole vain lasten juttu, mutta useimmiten se on peräisin lapsuudesta. Helpotusta kammoon voi saada osaavan laboratoriohoitajan avulla, mutta eroon siitä voi päästä ainoastaan toistuvien onnistumisten avulla. Piikkikammo aiheuttaa fysiologisia oireita kymmenelle prosentille suomalaisista. Useimmat pelkäävät piikistä johtuvaa kipua, mutta toisia kuvottaa ajatus, että neulalla joko viedään jotain kehosta […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Piikkikammo ei ole vain lasten juttu

:VÄITÖS: Alkoholinkäytön varhaiseen puheeksiottoon suhtaudutaan myönteisesti – toteutuksessa edelleen kehitettävää

Terveystieteiden maisteri Leena Alhon väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että alkoholinkäytön varhaista puheeksiottoa on tarkoituksenmukaista tukea terveyden- ja sosiaalihuollossa, koska alkoholin ongelmakäyttö on edelleen yleistä. Asiakkaat myös kokevat puheeksioton hyödylliseksi. Ongelmakäyttäjiä olisi kuitenkin kannustettava kertomaan rehellisemmin alkoholin käytöstään. Totuudenmukaisen tilannearvion myötä heitä voitaisiin auttaa aiempaa tehokkaammin, oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä on kehittämishaaste nykyisille toimintamalleille. Leena Alho tutki väitöskirjassaan alkoholinkäytön […]

Posted in Hoitotiede | Comments Off on :VÄITÖS: Alkoholinkäytön varhaiseen puheeksiottoon suhtaudutaan myönteisesti – toteutuksessa edelleen kehitettävää

Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

Suomen Farmasialiitto on huolissaan herkästi tarttuvien tautien rokotuskattavuuden vähenemisestä ja rokottamiseen liittyvistä vääristä uskomuksista. Niin pitkään kuin suurin osa väestöstä on rokotettu, olemme turvassa epidemioilta.  Rokotuskattavuuden heikentyessä vähenee myös rokotusten laumasuoja. Jo kertaalleen voitetut vakavat sairaudet saattavat palata. Farmasialiiton mukaan pahimmillaan Suomessa voi muutaman vuoden päästä olla koululuokkia, joista laumasuoja puuttuu tai on lähes olematon. […]

Posted in Lääkehoito, Suomen Farmasialiitto | Comments Off on Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA