Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Hoitotiede

Yksilöllinen D-vitamiinivaste voi määrittää D-vitamiinilisän tarpeen

D-vitamiinilisän tarve saattaa riippua yksilöllisestä D-vitamiinivasteesta. D-vitamiinin tavoitetason pitäisi myös olla korkeampi niillä, joilla vaste on matala, osoittaa hiljattain julkaistu katsaustutkimus. Iho tuottaa D3 -vitamiinia altistuessaan auringonvalolle, mutta riittävän saannin turvaamiseksi varsinkin pimeänä vuodenaikana useimpien on saatava D-vitamiinia myös ravinnosta tai ravintolisästä. Riittävästä D-vitamiinitasosta ja sopivasta päivittäisestä D-vitamiinilisän määrästä on kuitenkin eriäviä näkemyksiä. Elimistön D-vitamiinistatus […]

Posted in Hoitotiede | Comments Off on Yksilöllinen D-vitamiinivaste voi määrittää D-vitamiinilisän tarpeen

:VÄITÖS: Alkoholinkäytön varhaiseen puheeksiottoon suhtaudutaan myönteisesti – toteutuksessa edelleen kehitettävää

Terveystieteiden maisteri Leena Alhon väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että alkoholinkäytön varhaista puheeksiottoa on tarkoituksenmukaista tukea terveyden- ja sosiaalihuollossa, koska alkoholin ongelmakäyttö on edelleen yleistä. Asiakkaat myös kokevat puheeksioton hyödylliseksi. Ongelmakäyttäjiä olisi kuitenkin kannustettava kertomaan rehellisemmin alkoholin käytöstään. Totuudenmukaisen tilannearvion myötä heitä voitaisiin auttaa aiempaa tehokkaammin, oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä on kehittämishaaste nykyisille toimintamalleille. Leena Alho tutki väitöskirjassaan alkoholinkäytön […]

Posted in Hoitotiede | Comments Off on :VÄITÖS: Alkoholinkäytön varhaiseen puheeksiottoon suhtaudutaan myönteisesti – toteutuksessa edelleen kehitettävää

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA