pexels-photo-271418

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokenut saa hoitoa ja tukea nopeammin, sujuvammin ja laadukkaammin. Oulun yliopistollisesta sairaalasta koordinoitu yhtenäinen hoitoketju varmistaa, että uhri saa parasta mahdollista hoitoa ja mahdollinen rikostutkinta etenee.

Pohjois-Suomen kattavan hoitoketjun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, poliisin ja kolmannen sektorin yhteistyö syvenee ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti on helpompaa. ”Hoitoketjun avulla ammattilaisten on helpompi toimia asiakkaan parhaan mahdollisen hoidon varmistamiseksi”, fysio- ja seksuaaliterapeutti Soili Lukkarila OYS:sta toteaa.

Lukkarila sekä sairaanhoitajat Elina Kaiponen ja Jonna Vuorentola OYS:sta kertovat, että tarve yhtenäistämiselle ja yhteistyön kehittämiselle oli selvä. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden uhrien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. ”Useimmat tapaukset ovat hyvin moniongelmaisia. Siksi uhrin auttamisen ketjun on oltava saumaton ja tehokas. Nyt meillä on myös poikia ja miehiä koskeva toimintaohje, jollainen aiemmin on puuttunut”, Elina Kaiponen kertoo.

Yhtenäiset hoitokäytänteet helpottavat hoitotyötä ja nostavat hoidon laatua. ”On erittäin tärkeää, että olemme saaneet selkeän ohjeen, koska sairaalan henkilöstömäärä on iso ja esimerkiksi päivystyksessä lääkärien vaihtuvuus on tavallista”, Jonna Vuorentola sanoo.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään rikoksen uhrien tutkimusta poliisin virka-apupyyntönä. Ohjeistus turvaa myös hoitohenkilöstöä ja potilasta silloin, kun kyseessä ovat rikosoikeudelliset tutkimukset. ”OYS:ssa työssä on mukana myös hammaslääkäri, joka avustaa niin hoito- kuin rikosoikeudellisessa tutkimuksessa.  Vastaavaa ei liene missään muualla Suomessa”, Kaiponen selvittää.

Yhtenäistämistyössä mukana olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kokevat, että hoitoketjun luomisella, koulutuksella ja eri ammattiryhmien sekä kolmannen sektorin yhteistyön syvenemisellä on jo madallettu kynnystä tarttua asioihin.

”Tietotaidon lisääntymisen ja yhteistyön kautta on tullut helpommaksi ottaa yhteyttä ja kysyä. Jatkossa voimme kehittää palveluketjua entistä tiiviimmäksi ja paremmaksi”, Soili Lukkarila sanoo.

Osaajien toiveena on, että Ouluun perustettaisiin seksuaalirikosten tukikeskus, jossa seksuaalista väkivaltaa kokeneet voisivat saada apua moniammatillisesti. ”Seri-keskusta tarvitaan kaupunkiin, mutta yhtenäinen toimintaohjeistus on jo hyvä harppaus eteenpäin”, Kaiponen, Lukkarila ja Vuorentola toteavat.

Yhtenäistämistyön taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 toteuttama valtakunnallinen kysely ­, jossa todettiin seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden potilaiden hoidossa olevan puutteita ja eriarvoisuutta.  Uutta toimintamallia juurrutetaan nyt osaksi työyhteisöjä, seurataan hoitoketjun toteutumista sekä järjestetään säännöllistä koulutusta.