Lääketeollisuuden Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti

Koko maailma ja Suomi sen mukana elää nyt täysin poikkeuksellisia aikoja. COVID-19 pääsi yllättämään meistä jokaisen ja yrittää pistää yhteiskuntaamme polvilleen. Moninaiset epävarmuudet ja pelot pyörivät mielessä.

Huoli omasta ja läheisten terveydestä on suuri, eivätkä uutiset maamme pysähtymisestä ja surullisista talousennusteista ainakaan helpota.

Luottamusta tulevaisuuteen kriisin pyörteissä tuo se, että Suomessa on valmius toimia. Niin päättäjät kuin elinkeinoelämä ovat kykeneväisiä tekemään rohkeita ja nopeita päätöksiä. Ennen kaikkea on ollut hienoa nähdä, kuinka ratkaisuja etsitään yhdessä yhtenäisessä rintamassa. Eivätkä ratkaisut jää vain puheen tasolle vaan yhteishenki näkyy jo teoissa; yritykset kehittävät erilaisia palvelutapoja, naapurit vievät karanteenissa olevalle ikäihmisille ruokaa jne.

Koronakriisi painaa myös meitä lääketeollisuudessa nopeisiin tekoihin. Toimialamme on sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta voimme turvata potilaiden häiriöttömän lääkehoidon, löytää uudet hoidot ja rokotteet viruksen voittamiseksi. Lääkealalla on tähän vahva sitoutuminen niin kansallisesti kuin Euroopan ja koko maailman tasolla. Varautuminen on aloitettu heti kun ensimmäiset tiedot viruksen leviämisestä Kiinassa saatiin.

Ensimmäisenä suurena kokonaisuutena on varmistaa lääkkeiden saatavuus potilaille. Varastojen riittävyyttä arvioidaan, lääkkeiden kuljetuksia varmistellaan ja tuotantoa pyritään lisäämään mahdollisuuksien rajoissa.

Tämän lisäksi tutkiva lääketeollisuus on sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta löydettäisiin sekä rokote että hoitoja viruksen voittamiseksi. Yritykset ovat valjastaneet tähän työhön merkittävät määrät tutkimus- ja tuotekehitysresursseja ympäri maapallon. Tutkimustietoja vaihdetaan kiihkeästi ja avoimesti kaikkien osapuolten kesken.

Kolmantena kannamme alana vastuun kriisitilanteesta myös tukemalla terveydenhuoltoa kriisin polttopisteissä. Lääkärit, hoitajat ja koko terveydenhuollon henkilökunta ansaitsevat kaiken tukensa tehdessään ensiarvoisen tärkeää työtä yhteiskuntiemme hyväksi. Yrityksemme ovatkin lahjoittaneet välineistöä, tarvikkeita ja lääkkeitä kriisialueilla terveydenhuollon käyttöön.

Kansainvälisten toimien lisäksi me Suomessa teemme tiivistä yhteistyötä koko lääkealan toimitusketjun ja alan viranomaisten kanssa kriisistä selviämiseksi. Toimialan tiivis yhteistyö on jo tuottanut tulosta suomalaisten potilaiden lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi.

Yhdistyksemme asiantuntijat ovat käytettävissänne. Olemme myös keränneet tähän kirjeeseen osaltamme pääkysymyksiä, jotka liittyvät lääketeollisuuden ratkaisuihin ja koronavirukseen.

Yhdessä tästäkin selvitään,