Category: VALVIRA

:VALVIRA: Erikoissairaanhoitoon pääsy valvontaan

Valvira on aloittanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan kuudellatoista hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä. Näiden tulee toimittaa Valviralle kattavat selvitykset ja seurantatiedot hoitoon pääsyn elokuun lopun tilanteesta 22.9.2023 mennessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos…