Valvira on aloittanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan kuudellatoista hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä. Näiden tulee toimittaa Valviralle kattavat selvitykset ja seurantatiedot hoitoon pääsyn elokuun lopun tilanteesta 22.9.2023 mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n keräämien seurantatietojen (thl.fi) perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne on jatkunut vaikeana. Kaikilla hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymässä on potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Osassa hyvinvointialueita tilanne on erittäin vakava, ja pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne hyvin huolestuttava.

Selvityspyynnön ovat saaneet:

HUS-yhtymä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue