Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Neurologia

Runsas alkoholikäyttö nuorena voi muuttaa aivojen toimintaa – varsinkin miehillä

Pitkäaikainen alkoholinkäyttö näkyy nuorilla aikuisilla muutoksina aivojen toiminnassa. Sen haitat saattavat kuitenkin olla miehillä suurempia kuin naisilla, havaittiin kuopiolaistutkimuksessa, jonka alustavia tuloksia esitellään tänään aivotutkijoiden kansainvälisen järjestön ECNP:n kongressissa Pariisissa. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimukseen osallistui 11 miestä ja 16 naista, jotka olivat käyttäneet runsaasti alkoholia kymmenen vuoden ajan. Verrokkeina oli 12 miestä ja 13 […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Runsas alkoholikäyttö nuorena voi muuttaa aivojen toimintaa – varsinkin miehillä

:VÄITÖS: Huntingtonin tautia esiintyy Suomessa enemmän kuin aiemmin raportoitu

Huntingtonin taudin (HD) todetaan tuoreessa, Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa olevan Suomessa yleisempi kuin aiemmin on luultu, mutta silti harvinaisempi kuin muissa eurooppalaisperäisissä väestöissä. Tämä saattaa johtua korkean riskin kromosomityyppien vähyydestä suomalaisessa väestössä. Huomattava osa suomalaisista HD-potilaista diagnosoidaan yli 60 vuoden iässä. Huntingtonin tauti (HD) on perinnöllinen, kuolemaan johtava keskushermoston rappeumasairaus, joka aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä liikkeiden […]

Posted in Neurologia | Comments Off on :VÄITÖS: Huntingtonin tautia esiintyy Suomessa enemmän kuin aiemmin raportoitu

:VÄITÖS: Aivojen magneettistimulaatio on uusi lupaava menetelmä vaikean hermovauriokivun hoitoon

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessa todettiin aivojen magneettistimulaation lievittävän kasvojen alueen kroonista hermovauriokipua eli neuropaattista kipua ja löydettiin uusi lupaava stimulaatiokohde, sekundaarinen tuntoaivokuori. Lisäksi osoitettiin aivojen dopamiini-opioidisysteemin vaikuttavan kivun kokemiseen ja säätelyyn sekä magneettistimulaatiohoidon tehoon. Dopamiinisysteemin perinnöllinen muuntelu saattaa osaltaan selittää yksilöiden välisiä eroja kipuherkkyydessä ja alttiudessa saada pitkittynyt kiputila hermovaurion jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että oikealle […]

Posted in Neurologia | Comments Off on :VÄITÖS: Aivojen magneettistimulaatio on uusi lupaava menetelmä vaikean hermovauriokivun hoitoon

Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä. Nämä havainnot todettiin fyysisesti ja psyykkisesti terveillä nuorilla, jotka käyttivät alkoholia sosiaalisesti normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä. Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa

Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Masennuslääkkeiden käyttö lähes kaksinkertaistaa lonkkamurtumariskin kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla, todetaan tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Lonkkamurtumariski oli suurin masennuslääkehoidon alussa, mutta säilyi suurentuneena vielä neljän vuoden kuluttua lääkityksen aloituksesta. Tulokset julkaistiin International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle tutkimushenkilölle poimittiin kaksi iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettua vertailuhenkilöä, joilla ei ollut Alzheimerin tautia. […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia, Psykiatria | Comments Off on Masennuslääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumariskiä iäkkäillä

Serotoniinilla on migreenissä kaksoisrooli

Juuri julkaistu tutkimus valaisee serotoniinin kaksitahoista vaikutusta kipuun migreenissä. Ääreishermostossa serotoniini laukaisee kivun, mutta keskushermostossa sillä on kipua hillitsevä vaikutus. Tutkijoiden mukaan migreenipotilailla tämän estomekanismin heikentyminen keskushermostossa voi ”avata portit” ääreishermoston kipusignaaleille. Serotoniini on tunnettu hermoston välittäjäaine. Monien masennus- ja migreenilääkkeiden vaikutus kohdistuu juuri serotoniinijärjestelmään. Serotoniinin merkitystä migreenissä pidetään kuitenkin kiistanalaisena, sillä serotoniinilla on havaittu […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Neurologia | Comments Off on Serotoniinilla on migreenissä kaksoisrooli

Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan runsas saunominen voi pienentää dementiaan sairastumisen riskiä. 20 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa havaittiin, että 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä oli 66 prosenttia pienempi todennäköisyys saada dementiadiagnoosi kuin kerran viikossa saunovilla. Saunomisen ja dementiariskin yhteyttä ei ole aikaisemmin tutkittu. Saunomisen vaikutuksia Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden riskiin selvitettiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa, johon […]

Posted in Neurologia, Vapaa-Aika | Comments Off on Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta

Alzheimerin tautia sairastavien kipua hoidetaan eri lääkkein kuin muilla iäkkäillä

Noin kolmasosa Alzheimerin tautia sairastavista käyttää reseptillä saatavia kipulääkkeitä taudin toteamisen jälkeen, osoitti tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Reseptikipulääkkeiden käyttö oli tutkimuksessa yhtä yleistä kuin saman ikäisillä tautia sairastamattomilla, mutta käytetyt kipulääkkeet olivat hyvin erilaisia. Tulokset julkaistiin European Journal of Pain -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin puolen vuoden jaksoa Alzheimerin taudin toteamisen jälkeen, jonka aikana 35 prosenttia tautia […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Alzheimerin tautia sairastavien kipua hoidetaan eri lääkkein kuin muilla iäkkäillä

Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoitti, että eri dementialääkkeiden käyttäjistä memantiinia käyttävillä on suurin riski sairastua keuhkokuumeeseen. Myös rivastigmiinilaastarin käyttöön liittyy kohonnut keuhkokuumeen riski. Tutkimuksessa havaittiin, että keuhkokuumeen riski oli pienin donepetsiiliä tai galantamiinia käyttävillä potilailla. Sen sijaan memantiinin käyttäjien riski sairastua keuhkokuumeeseen oli 1.6-kertainen ja rivastigmiinilaastarin käyttäjien riski 1.15-kertainen donepetsiilin käyttäjiin verrattuna. Rivastigmiinia kapselimuodossa […]

Posted in Lääkehoito, Neurologia | Comments Off on Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät vahvoja kipulääkkeitä pitkäaikaisesti erityisesti lääkelaastareina

Noin seitsemän prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista käyttää vahvoja kipulääkkeitä, opioideja, muuhun kuin syöpäkipuun pitkäaikaisesti, eli yli puolen vuoden ajan, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Kolmasosa kaikista opioidilääkkeen aloittaneista käytti lääkettä pitkäaikaisesti. Pitkäaikaiskäyttö painottui erityisesti lääkelaastarina käytettäviin opioideihin. Tulokset julkaistiin PAIN-lehdessä. Tutkimuksessa opioidien pitkäaikaiskäyttö oli miltei yhtä yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla kuin heidän vertailuhenkilöillään, mutta tautia […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät vahvoja kipulääkkeitä pitkäaikaisesti erityisesti lääkelaastareina

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA