Xray image of a human head brain

Pitkäaikainen alkoholinkäyttö näkyy nuorilla aikuisilla muutoksina aivojen toiminnassa. Sen haitat saattavat kuitenkin olla miehillä suurempia kuin naisilla, havaittiin kuopiolaistutkimuksessa, jonka alustavia tuloksia esitellään tänään aivotutkijoiden kansainvälisen järjestön ECNP:n kongressissa Pariisissa.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimukseen osallistui 11 miestä ja 16 naista, jotka olivat käyttäneet runsaasti alkoholia kymmenen vuoden ajan. Verrokkeina oli 12 miestä ja 13 naista, jotka olivat käyttäneet alkoholia vähän tai eivät lainkaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin EEG-mittauksen avulla aivojen vastetta transkraniaaliseen magneettistimulaatioon (TMS), jossa aivojen hermosoluja aktivoidaan kallon läpi annettavalla magneettipulssilla. Tutkittavat olivat mittausten aikaan 23–28-vuotiaita.

Samat tutkijat osoittivat aikaisemmin, että runsaasti alkoholia käyttäneillä aivokuoren sähköinen vaste oli voimakkaampi, mikä viittasi pitkäkestoisiin muutoksiin aivojen reaktioherkkyydessä. Nyt havaittiin, että ryhmän miesten ja naisten vasteissa oli eroa. Miesten aivot reagoivat TMS-pulssiin suuremmalla sähköisellä aktiivisuudella.

– Pitkäaikainen alkoholinkäyttö näytti muuttavan aivojen sähköistä toimintaa miehillä enemmän kuin naisilla. Tämä yllätti, sillä odotimme päinvastaista tulosta, kertoo tutkija Outi Kaarre.

Myös aivojen GABA-hermovälittäjäainejärjestelmään liittyvä sähköinen aktiivisuus oli miehillä suurempaa. – Alkoholi näyttää siis aiheuttavan sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä miehillä huomattavampia muutoksia kuin naisilla.

GABA-reseptoreita on kahta päätyyppiä, GABA-A ja GABA-B. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö vaikutti miehillä kummankin kautta tapahtuvaan hermoviestinvälitykseen, mutta naisilla vain GABA-A:han. GABA eli gamma-aminovoihappo on tärkeä aivojen ja keskushermoston toimintaa jarruttava aine, joka liittyy muun muassa ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Yleensä se vaimentaa aivojen aktiivisuutta.

– GABA-A-reseptoriaktiivisuuden on eläinkokeissa havaittu vaikuttavan juomiskäyttäytymiseen ja GABA-B-reseptorien taas liittyvän juomisen haluun yleisesti. On esitetty, että naisilla ja miehillä voi olla erilaiset vasteet alkoholiin. Havaintomme voivat osaltaan selittää tätä eroa.

Kaarre tähdentää, että nuoruusiän pitkäaikainen alkoholinkäyttö näkyi muutoksina aivojen toiminnassa, vaikka kukaan tutkittavista ei täyttänyt päihdehäiriön diagnostisia kriteereitä. – Nuorten alkoholinkäyttöön olisikin ehkä syytä puuttua tiukemmin. On myös selvitettävä, miten alkoholinkäytön erilaiset vaikutukset miehiin ja naisiin ilmenevät ja tulisiko ne ottaa huomioon alkoholismin lääkehoidoissa.

Vielä julkaisemattomia tuloksia ECNP:lle kommentoinut professori Wim van den Brink Amsterdamin yliopistosta pitää niitä erittäin kiinnostavina siksikin, että nuoret naiset ovat kirimässä miehiä kiinni juomisen määrässä. – Tämä tutkimus saattaa myös selittää, miksi GABA-B-aineenvaihduntaa aktivoivan lääkkeen, baklofeenin, käytöstä on saatu päihderiippuvuuden hoidossa vaihtelevia tuloksia.

– Rajoitteena on kuitenkin se, ettei tiedetä, oliko ryhmien välillä alun perin neurobiologisia eroja, joilla voi olla vaikutusta tuloksiin.

Lisätietoja:

The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP): www.ecnp.eu 

The 30th annual ECNP Congress: http://2017.ecnp.eu/