B12

Viime aikoina on päivä- ja aikakauslehdistössä sekä myös Suomen Lääkärilehden (SLL) palstoilla käyty vilkasta keskustelua B12-vitamiinin ympärillä. Yllättävintä tässä SLL:ssä käydyssä keskustelussa on ollut se, että osaksi diagnostiikkaa on ehdotettu otettavaksi mukaan hoitokokeilu, jossa B12-vitamiinin puutteen syiden tarkemman selvittelyn asemesta ehdotetaan kokeiltavaksi B12-vitamiinin antamista pistoksena lihakseen 1–2 viikon välein kolme kertaa (1).

Nykyaikaisen lääkehoidon perusta tulisi aina olla etukäteen tehty oikea diagnoosi. Ilman diagnoosia tehty hoitokokeilu on hyvin harvoin hyväksyttävissä. Tämä vaatimus korostuu, kun puhutaan B12-vitamiinin puutoksesta, jonka varhainen toteaminen on tärkeää, jotta pystytään estämään sen aiheuttamat vakavat neurologiset komplikaatiot (2). Tällöin tärkeää on paitsi luotettava diagnostiikka (mukaan lukien puutoksen syiden selvittely) myös B12-vitamiinin puutoksen suhteen riskiryhmässä olevien henkilöiden tunnistaminen ennakolta. Tämä on primaaripreventiota parhaimmillaan, joka kaikissa olosuhteissa on kustannustehokkaampaa kuin jo ilmenneiden tautien varhaistoteaminen (sekundaaripreventio), puhumattakaan niiden hoitamisesta.

Valitettavasti tämä näkökohta on käydyssä keskustelussa jäänyt kokonaan vaille huomiota, jonka takia on syytä muistuttaa siitä, että B12-vitamiinin puutos kaikkine seurauksineen on todellakin sairausryhmä, joka olisi estettävissä, kunhan riskiryhmät tunnistetaan ennakolta (2,3). B12-vitamiinin puutoksen tärkein yksittäinen syy on helikobakteeri-infektioon tai autoimmuunitautiin liittyvä atrofinen gastriitti (AG), joka kaikkine riskeineen jää ilman diagnoosia vielä käytössä olevilla helikobakteeritesteillä. Biohit Oyj:n kehittämällä GastroPanel®-veritestillä voidaan osoittaa helikobakteeri-infektion lisäksi AG ja siitä johtuvia riskejä, kuten mahasyöpä ja B12-vitamiinin puutos (kts. Lisätietoja). Tämän on myös arvovaltainen kansainvälinen asiantuntijapaneeli todennut (4).

Lääketieteellinen johtaja, prof. Kari Syrjänen, Biohit Oyj: “GastroPanel®-innovaatio perustuu gastriittipotilaiden seurantatutkimuksiin, joita on tehty Suomessa ja Virossa (5), sekä havaintoon helikobakteerin (Helicobacter pylorin) keskeisestä merkityksestä gastriitin ja haavataudin synnyssä, mikä johti Nobel-palkintoon vuonna 2005 (6). Biohitin tutkimus- ja kehitystyön lisäksi GastroPanel®-innovaation toteuttamisen tekivät mahdolliseksi mikrolevyjen immunomääritysanalysaattorit, jotka perustuvat vertikaalimittauskeksintöön (7,8). Äskettäin Suomessa ja Virossa tehdyn vanhusväestöön kohdennetun tutkimuksen mukaan, 92 % kaikista B12-vitamiinin puutoksista Virossa oli jäänyt aiemmin diagnosoimatta, kun vastaava osuus Suomen aineistoissa oli 23,5 %, jota sitäkin on pidettävä hälyttävän korkeana. Nykyisen tiukan budjetin aikoina ja erityisesti potilasturvallisuuden huomioiden on perusteltua suositella aktiivisen B12-vitamiinin mittauksen lisäksi (Biohit Oyj:n testivalikoimassa) kustannustehokasta ja runsaasti tietoa antavaa GastroPanel®-testiä myös oireettomien henkilöiden testaukseen aina, kun on olemassa mahdollisuus, että henkilö kuuluu B12-vitamiinin puutoksen suhteen riskiryhmään.”

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “Kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan B12-vitamiinin puutoksen turvallisen ennaltaehkäisyn ja diagnostiikan yhteyteen on ehdotettu jo vuonna 2000 GastroPanel®-innovaatiota, ainutlaatuista helikobakteeritestiä atrofisen gastriitin (AG) ja siitä johtuvien riskien toteamiseen (9). Vuosikymmenien tutkimustyön, monien keksintöjen ja suurten yhteiskuntavastuullisten taloudellisten panostusten tuloksena syntyneen GastroPanelin kaltaisia innovaatioita on lupa toivoa enemmänkin säästämään alati kasvavia terveydenhuoltomme kustannuksia ja osaltaan kohentamaan kansantalouttamme (10).”

Kirjallisuutta

1. Soppi E. Hoitokokeilu osoittaa  B12-vitamiinin puutteen. Suomen Lääkärilehti 2016;71:1436.

2. Syrjänen K.  B12-vitamiinin puute. Edelleen alidiagnosoitu monioireisen vanhuksen vaivojen aiheuttaja.Hoivapalvelut 2014;(2):32-4.

3. Sipponen P, Laxen F, Huotari K, Härkönen M. Prevalence of low vitamin B12 and high homocysteine in serum of elderly male population: Association with atrophic gastritis and helicobacter pylori infection. Scand J Gastroenterol 2003;38:1209-16.

4. Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol  2012;47:136-47.

5.  Sipponen P, Maaroos HI. Chronic gastritis, Scand J Gastroenterol. 2015 Jun 3; 50(6): 657–667.

6. Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet. 1984; 323:1311–15.

7. www.biohithealthcare.com/Scientific/Literature/ Suovaniemi O. Automated Instrumentation for Clinical and Research Laboratories. Innovations and development of vertical light beam photometers and electronic pipettes.University of Helsinki 1994; Academic dissertation.

8.www.biohit.fi/Yritys/Historia: Suovaniemi O. Aggressiivinen innovointi- ja patentointistrategia.

9. www.biohit.fi/Sijoittajat/Vuosikertomus 2000, sivu 23: kuva ja teksti, ww.biohit.fi/lisatietoja

10. www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa