addiction-71538_960_720

Suomen Farmasialiitto on esittänyt yhdessä muiden pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa vakavan huolen lähitulevaisuudessa terveyden ylläpitoa uhkaavasta antibioottiresistenssistä. Liiton mukaan antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä. Farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän antibioottiresistenssin torjunnassa. Laadun ja turvallisuuden on oltava ohjaavia periaatteita kaikessa antibiootteihin liittyvässä toiminnassa.  

”Kannustimia uusien antibioottien kehittämiseen on lisättävä, samalla kun antibioottien käyttöä on rajoitettava tilanteisiin, jolloin ne ovat todella tarpeen. Myös uudet ja tehokkaammat antibiootit menettävät pian tehonsa, jos niitä ei käytetä asianmukaisesti”, liiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström toteaa.

”Pohjoismailla on ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, kun yhteistyötä tehdään yli kansallisten rajojen.”

Farmasialiiton mukaan farmaseuttien ja proviisorien osaamista ei ole tässä asiassa osattu käyttää riittävällä tavalla hyödyksi.  

”Farmasistien ammatillinen osaaminen kattaa antibioottien käytön koko ketjun tutkimuksesta tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Terveydenhuollon ammattilaisten toimesta tehtyjen pikadiagnoosien käytön lisääminen kohdentaisi lääkehoitoa entistä paremmin ja näin tarpeettomilta hoidoilta vältyttäisiin. Lisäksi merkitykselliseksi nousee lääkkeettömien hoitomuotojen käytön lisääminen sekä ihmisillä että eläimillä tapauksissa, joissa antibioottia ei tarvita”, Kvarnström toteaa.

Yhteisellä viestillään pohjoismaiset farmasialiitot (Nordisk Farmaceutunion NFU) kehottavat jäsenmaitaan aktiivisesti varmistamaan tehokkaiden antibioottien saatavuuden ja ohjeistamaan antibioottien asianmukaista käyttöä. NFU, jonka jäseniä kaikkien viiden Pohjoismaan kansalliset farmasialiitot ovat, on 16. elokuuta 2016 vuosikokouksessaan päättänyt tukea farmaseuttien ja proviisorien osallistumista kampailussa antibioottiresistenssiä vastaan.
”Yhteisenä tavoitteenamme on antibioottien asianmukainen käyttö ihmisillä, lemmikki- ja tuotantoeläimillä sekä kala- ja maataloudessa. Antibioottien ympäristöhaitat on minimoitava”, Kvarnström sanoo.