Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

February, 2018

:KATSO VIDEO: Suomessa kaivataan lisää afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia

Veripalvelu on ryhtynyt kampanjoimaan afrikkalaistaustaisten verenluovuttajien löytämiseksi. Tällä hetkellä heitä on liian vähän suhteessa väestöryhmän kokoon ja potilaiden määrään. Vaikka verenluovuttajan etnisellä taustalla ei yleensä ole merkitystä verensiirtohoidossa, tietyissä tapauksissa potilaalla on harvinainen veriryhmä tai veriryhmäyhdistelmä, jollainen löytyy todennäköisimmin saman syntyperän luovuttajalta. Verensiirroissa potilaalle annetaan aina ensisijaisesti hänen oman veriryhmänsä verta.O negatiivinen on ns. hätäverta, […]

Posted in Veripalvelu | Comments Off on :KATSO VIDEO: Suomessa kaivataan lisää afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia

Tyksissä tutkitaan musiikkia neurologisen kuntoutuksen välineenä – Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

Tyksin Neurotoimialueella tutkitaan musiikin mahdollisuuksia neurologisten sairauksien kuntoutusmenetelmänä. Informaatioteknologia avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistää musiikin kuuntelu tiedonkäsittelytaitojen ja käden motoriikan harjoittamiseen.  Neurologian professori, ylilääkäri Seppo Soinilan tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta vuosina 2017–2019. Ensimmäiset havainnot siitä, että musiikki tehostaa motoristen häiriöiden kuntoutusta julkaistiin jo parinkymmentä vuotta sitten. Sittemmin on saatu näyttöä musiikin vaikuttavuudesta […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Tyksissä tutkitaan musiikkia neurologisen kuntoutuksen välineenä – Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

Hoitoteknologioiden arviointityön vastuu siirtyi Ouluun

Oulun yliopistollinen sairaala koordinoi terveydenhuollon menetelmien arviointia Suomessa. FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) aloitti työnsä OYS:ssa vuodenvaihteessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kansallinen vastuutehtävä siirtyi tammikuun alussa, kun työnjakoasetus astui voimaan. Yksikön toiminnasta vastaavan, OYS-ervan arviointiylilääkäri Miia Turpeisen mukaan kyse on merkittävästä tehtävästä, sillä terveydenhuollon menetelmien arvioinnille on tulevaisuudessa suuri tarve. ”Kasvavien kustannuspaineiden, lisääntyvän hoidontarpeen […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Hoitoteknologioiden arviointityön vastuu siirtyi Ouluun

Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä

Suomalaistutkimuksessa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa. Tulokset yllättivät: diabetesta sairastaneet henkilöt siirtyivät harvemmin ennenaikaisesti eläkkeelle kuin sitä sairastamattomat. Ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyneiden keskuudessa diabetesta sairastaneet olivat töissä keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin sitä sairastamattomat.   Tutkimus perustui laajaan Helsingin syntymäkohorttitutkimuksen aineistoon, jossa yhdisteltiin tietoja vuosina 1934–1944 Helsingissä […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä

Suomen Lääketieteen Säätiön uusi puheenjohtaja: ”Suomalainen terveydenhoito on uhattuna ilman laadukasta tutkimusta”

Suomen Lääketieteen Säätiön uusi puheenjohtaja Anne Remes Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes on valittu Suomen Lääketieteen Säätiön uudeksi puheenjohtajaksi. Hän kantaa huolta suomalaisen terveydenhoidon rapautumisesta. Remes on toiminut tehtävässä tammikuusta 2018 alkaen. Hän näkee yhteiskunnallisen tilanteen haastavana lääketieteellisen tutkimuksen kannalta. Mikäli sote-uudistus toteutuu, tulee valtion rahoitus ohjautumaan uudella tavalla. Pahimmillaan se voi tarkoittaa […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Suomen Lääketieteen Säätiön uusi puheenjohtaja: ”Suomalainen terveydenhoito on uhattuna ilman laadukasta tutkimusta”

Nauru ystävän kanssa on kuin pikajumppa

Ystävyyssuhteilla on suuri merkitys sekä mielen että kehon hyvinvoinnille. Ystävän halaaminen ja yhdessä nauraminen paitsi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mielihyvää, myös parantaa verenkiertoa ja lievittää stressiä. Ystävillä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Terveystalon johtavan psykologi Tuija Turusen mukaan ihmiset ovat laumasieluja, joilla on biologinen tarve tulla nähdyksi ja huomatuksi. – Ihmisen perustarpeisiin kuuluu […]

Posted in Tunteet | Comments Off on Nauru ystävän kanssa on kuin pikajumppa

Lapsen sairastaminen kuormittaa eniten 3–6 vuoden iässä

Suurin osa alle 12-vuotiaista lapsista on sairaana 2–5 kertaa vuodessa. Useimmin sairastavat 3–6-vuotiaat. Heidän vanhemmillaan on myös eniten kuluja ja poissaoloja töistä lapsen sairastamisen takia, käy ilmi Ifin kyselytutkimuksesta. Alle 12-vuotiaat lapset sairastavat keskimäärin 2–5 kertaa vuodessa. Noin joka kymmenes alle kouluikäinen sairastaa tätä useammin eli vähintään 6 kertaa vuodessa. Sairastaminen vähenee vähitellen lapsen kasvaessa, mutta […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Lapsen sairastaminen kuormittaa eniten 3–6 vuoden iässä

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA