Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

November, 2016

Alzheimerin tautia sairastavien kipua hoidetaan eri lääkkein kuin muilla iäkkäillä

Noin kolmasosa Alzheimerin tautia sairastavista käyttää reseptillä saatavia kipulääkkeitä taudin toteamisen jälkeen, osoitti tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Reseptikipulääkkeiden käyttö oli tutkimuksessa yhtä yleistä kuin saman ikäisillä tautia sairastamattomilla, mutta käytetyt kipulääkkeet olivat hyvin erilaisia. Tulokset julkaistiin European Journal of Pain -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin puolen vuoden jaksoa Alzheimerin taudin toteamisen jälkeen, jonka aikana 35 prosenttia tautia […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Alzheimerin tautia sairastavien kipua hoidetaan eri lääkkein kuin muilla iäkkäillä

Väitöstutkimus vahvistaa hyvän kolesterolin suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta

LL Petri Kresanov selvitti väitöstutkimuksessaan hapettuneiden HDL-rasvojen yhteyksiä tunnettuihin valtimotaudin riskitekijöihin. Tulokset tukevat käsitystä siitä, että HDL:n eli hyvän kolesterolin kyky kuljettaa haitallisia hapettuneita rasvoja pois elimistöstä saattaa olla merkittävä sydän- ja verisuonitaudeilta suojaava tekijä. Valtimonkovettumataudin tiedetään olevan krooninen etenevä tila, joka voi johtaa sydän- ja verisuonitauteihin. Tunnettuja riskitekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, lihavuus, […]

Posted in Turun yliopisto | Comments Off on Väitöstutkimus vahvistaa hyvän kolesterolin suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumia Alzheimerin tautia sairastavilla

Juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa osoitettiin, että bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvattaa lonkkamurtuman riskiä 43 prosentin verran Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Lonkkamurtuman riskiä tutkittiin suomalaisilla kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of the American Medical Directors Association -lehdessä. Tutkimuksen aikana 21 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä aloitti bentsodiatsepiinien ja […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumia Alzheimerin tautia sairastavilla

A-klinikkasäätiö: C-hepatiitti otettava vakavasti Suomessa

Suomen C-hepatiittistrategia (2017–2019) tähtää uusien C-hepatiittitartuntojen ehkäisemiseen ja C-hepatiitin hoidon edistämiseen. Strategia painottaa tietoisuuden lisäämistä C-hepatiitin tarttumisesta, mahdollisuuksia saada huumeiden käyttövälineet vaihdettua ja opioidikorvaushoidon parempaa tarjontaa. C-hepatiitin torjuntatoimet tulee suunnata ensisijaisesti riskiryhmiin eli ruiskuhuumeiden käyttäjiin ja vankeihin. C-hepatiittistrategiassa tuodaan esiin, että uuden sukupolven lääkkeet mahdollistavat kaikkien C-hepatiittiviruksen kantajien hoidon maksavaurion asteesta ja mahdollisesta päihteidenkäytöstä riippumatta. […]

Posted in Tartuntataudit | Comments Off on A-klinikkasäätiö: C-hepatiitti otettava vakavasti Suomessa

Hoitamaton uniapnea saa verenpaineen koholle ja muistin pätkimään

Luulitko, että uniapnea on vain vanhojen ja ylipainoisten tauti, jonka ainoa hoitomuoto on epämiellyttävä nenämaski? Moni suomalainen sairastaa tietämättään yöllisiä hengityskatkoksia aiheuttavaa uniapneaa, joka hoitamattomana laskee elämänlaatua tuntuvasti. Uniapnea on unihäiriö, johon liittyy liian vähäinen tai jopa katkeileva hengitys. Hengityskatkosten aikaan veren happipitoisuus laskee, mihin elimistö reagoi monenlaisin oirein. Katkosten syynä on ahtautunut nielu, joka […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Hoitamaton uniapnea saa verenpaineen koholle ja muistin pätkimään

Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoitti, että eri dementialääkkeiden käyttäjistä memantiinia käyttävillä on suurin riski sairastua keuhkokuumeeseen. Myös rivastigmiinilaastarin käyttöön liittyy kohonnut keuhkokuumeen riski. Tutkimuksessa havaittiin, että keuhkokuumeen riski oli pienin donepetsiiliä tai galantamiinia käyttävillä potilailla. Sen sijaan memantiinin käyttäjien riski sairastua keuhkokuumeeseen oli 1.6-kertainen ja rivastigmiinilaastarin käyttäjien riski 1.15-kertainen donepetsiilin käyttäjiin verrattuna. Rivastigmiinia kapselimuodossa […]

Posted in Lääkehoito, Neurologia | Comments Off on Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Lihominen on yhteydessä rasvasolujen mitokondrioiden toiminnan huononemiseen

Lihavuuden kehittyminen näyttää olevan yhteydessä solujen energiatehtaiden, mitokondrioiden, toiminnan häiriintymiseen rasvakudoksessa, osoittaa Helsingin yliopistossa 25.11. tarkastettava väitöstutkimus. Lihavuus on yksi merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista kansanterveydellisistä ongelmista kehittyneissä maissa. Lihavuuden syitä ei kuitenkaan vielä täysin ymmärretä, ja vasta viime vuosina on huomattu, että rasvakudos ja erityisesti rasvasolujen mitokondrioiden toiminta on keskeisessä asemassa koko kehon aineenvaihdunnassa ja […]

Posted in Helsingin Yliopisto, Silmätaudit | Comments Off on Lihominen on yhteydessä rasvasolujen mitokondrioiden toiminnan huononemiseen

Lapsen allergia ja vanhempien tupakointi ovat yhteydessä lapsen alttiuteen saada hengitysvaikeuksia flunssan yhteydessä

Uusi väitöstutkimus osoittaa, että rinovirukset aiheuttavat merkittävän osan lasten varhaisista uloshengitysvaikeuksista. Riitta Turunen totesi tutkimuksessaan, että allerginen herkistyminen ja molempien vanhempien tupakointi liittyi vahvasti lasten uloshengitysvaikeuksiin. Pikkulapsilla jopa 76 prosenttia ensimmäisistä vaikeista uloshengitysvaikeuksista on rinoviruksen aiheuttamia. Lasten uloshengitysvaikeuksilla tarkoitetaan hengitysongelmia, joissa uloshengitys vinkuu pienten keuhkoputkien tulehduksen ja ahtautumisen johdosta. – Väitöstutkimuksessani havaitsin, että tavallisimman flunssa […]

Posted in Turun yliopisto | Comments Off on Lapsen allergia ja vanhempien tupakointi ovat yhteydessä lapsen alttiuteen saada hengitysvaikeuksia flunssan yhteydessä

Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä

Antibioottien liiallisen käytön riskit ovat hyvin suomalaisten tiedossa. Kysyttäessä omasta antibioottien käytöstä, 80 prosenttia vastaajista kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista lääkkeen käyttöä. Tulos käy ilmi MSD Finland Oy:n IRO Research -tutkimusyhtiöllä teettämästä kyselytutkimuksesta. Antibioottien liikakäyttö on ongelma, sillä se aiheuttaa antibioottiresistenssiä eli bakteerien vastustuskykyä antibiootteja vastaan. MSD:n tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista ymmärtää tämän ja on sitä […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä

Lasinen lapsuus ja turvallisen aikuisen kaipuu: 23 prosenttia kokenut haittoja alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan

A-klinikkasäätiön 30 vuotta täyttävä Lasinen lapsuus -toiminta kysyi suomalaisaikuisten kokemuksia lapsuudenkodin alkoholinkäytöstä ja kasvuolojen turvallisuudesta. Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesällä 2016. Kyselyyn osallistui 1038 18−65-vuotiasta vastaajaa. Suomalaisaikuisista 23 % kertoi kokeneensa lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä. Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely (usein tai joskus kokenut 83 %), yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja […]

Posted in Psykologia | Comments Off on Lasinen lapsuus ja turvallisen aikuisen kaipuu: 23 prosenttia kokenut haittoja alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA