diabetes-877510_960_720

Yli puolet suomalaisista uskoo, että tyypin 2 diabetes puhkeaa vasta vanhemmalla iällä. Kolmasosa keski-ikäisistä ei koe kuuluvansa riskiryhmään*. Todellisuudessa suurin osa tyypin 2 diabetekseen sairastuneista on työikäisiä. Hoitamaton diabetes aiheuttaa vakavia terveysriskejä, ja huolestuttavaa on, että 250 000 suomalaista sairastaa sitä tietämättään.

− Tyypin 2 diabetes ei välttämättä tunnu miltään, ja oireet voivat lisääntyä huomaamatta. Esimerkiksi lisääntynyt epämääräinen väsymys, särky ja näön heikkeneminen ovat merkkejä, jolloin kannattaa selvittää onko kyse diabeteksesta, etenkin jos diabetesta esiintyy suvussa, sanoo työterveyslääkäri, kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi Terveystalosta.

Tyypin 2 diabetes on hoitamattomana vakava sairaus, joka voi johtaa merkittävästi elämänlaatua heikentäviin liitännäissairauksiin. Hyvän hoidon ansiosta diabetesta sairastava voi kuitenkin elää täysipainoista elämää.

– Jotta elämänlaatu säilyy hyvänä ja elimistön pysyvät vauriot vältetään, varhainen diagnoosi on tärkeää, Metsäniemi sanoo.

Miten diabetekselta voi välttyä?

Terveystalon maaliskuussa 2016 toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin suomalaiset tuntevat diabeteksen riskit, hoidon ja ennaltaehkäisyn. Yli kolmasosa ei tiennyt, mitä eroa tyypin 1 ja 2 diabeteksella on.

− Tämä kertoo siitä, että diabetes mielletään helposti yhdeksi sairaudeksi, vaikka hoito määräytyy sairauden tyypin mukaan, Metsäniemi huomauttaa.
Tyypin 1 diabetes eli nuoruustyypin diabetes johtuu haiman toimintahäiriöstä, jossa insuliinia ei enää synny. Tämän diabetestyypin ennaltaehkäisy ei ole vielä mahdollista. Sairaus vaatii aina insuliinilääkityksen.

Tyypin 2 diabetes on kuitenkin usein ennaltaehkäistävissä, ja jo puhjennutkin sairaus on taltutettavissa elintapojen muutoksella. Sairastumisriskiä nostavat perimän lisäksi esimerkiksi vähäinen liikunta, ylipaino, tupakointi sekä runsas tyydyttyneen rasvan ja vähäinen kasvisten määrä ruokavaliossa. Säännöllinen verensokerin seuranta esimerkiksi terveystarkastuksissa on tärkeää, jotta kohonnut riski huomataan hyvissä ajoin.

− Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pystytään puolittamaan, jos elintapoja muuttaa onnistuneesti ajoissa. Tärkeintä ovat terveelliset ruokatottumukset: pidä huolta riittävästä kuidun saannista ja runsaasta kasvisten määrästä. Pienikin painonpudotus vähentää sairastumisriskiä.

− Liikuntaa voi lisätä arkeen esimerkiksi kävelemällä lyhyet matkat autolla liikkumisen sijaan. On hyvä välttää liikaa stressiä ja nukkua riittävästi, sillä väsyneenä syö helposti mitä sattuu ja silloin liikkuminenkin jää helposti, Metsäniemi toteaa.

Elämäntapamuutoksia kannattaa tehdä pienin askelin, jolloin niistä on helpompi pitää kiinni. Jo vähäisilläkin elintapojen muutoksilla on merkitystä diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

Näin vältät diabetesta

• Tärkeintä diabeteksen ehkäisyssä ovat terveelliset ruokatottumukset: pidä huolta riittävästä kuidun saannista ja runsaasta kasvisten määrästä. Huolehdi, että saat ravinnosta pehmeitä rasvoja, ja vältä kovia, tyydyttyneitä rasvoja.
• Pienikin painonpudotus vähentää sairastumisriskiä.
• Liiku. Liikuntaa voi lisätä arkeen esimerkiksi kävelemällä lyhyet matkat autolla ajamisen sijaan.
• Huolehdi riittävästä unesta ja vältä stressiä. Väsyneenä syö helposti mitä sattuu ja silloin liikkuminenkin jää helposti.
• Tee elämäntapamuutoksia pienin askelin, jolloin niistä on helpompi pitää kiinni. Jo vähäisilläkin elintapojen muutoksilla on merkitystä diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

Tiedätkö diabetesriskisi?

Oman diabetesriskin voi selvittää diabetesriskitestillä. Jos testin mukaan diabetesriski on koholla, kannattaa keskustella tilanteesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Diabetes diagnosoidaan sokerirasituskokeella tai verikokeesta määritettävällä paastosokerilla tai pitkäaikaissokerilla.

*Kyselytutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2016. Kyselyyn vastasi 2 000 suomalaista, ja otos oli kansallisesti edustava. Kyselytutkimuksen suunnittelivat ja analysoivat Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy ja Terveystalo. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa.

Tutkimuksen tuloksia:
• 65 prosenttia kyselyyn vastanneista diabetesta sairastavista uskoi, että tyypin 2 diabetes puhkeaa vanhalla iällä. Samoin luuli 56 prosenttia vastaajista, joilla ei ole diagnosoitu diabetesta.
• Lähes 40 prosenttia vastaajista, joilla ei ole diagnosoitu diabetesta, ei osannut sanoa, kuinka yleisestä sairaudesta on kyse.
• Yli kolmasosa suomalaisista ei tunne diabetestyyppien eroja (miten tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes eroavat toisistaan).
• Vain viidesosa oli käynyt mittaamassa verensokerinsa viimeisen kahden vuoden aikana. Yleisimmät syyt olivat, ettei asia ollut tullut mieleen tai etteivät vastaajat kokeneet olevansa riskiryhmää. Kolmasosa 40–59-vuotiaista vastaajista, jotka eivät olleet käyneet verensokerimittauksessa ja joilla ei ollut diagnoosia eivät koe kuuluvansa riskiryhmään.

Maailman diabetespäivää vietetään 14.11. Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa ja maailmassa. Suomessa on yhteensä 500 000 diabetesta sairastavaa: tyypin 1 (nuoruustyypin) diabetesta sairastaa 50 000, tyypin 2 (aikuistyypin) diabetesta sairastaa noin 250 000 ja diagnosoimattomia tyypin 2 diabetekseen sairastuneita on noin 200 000. (Lähteet: Käypä Hoito –suositus ja Diabetesliitto)