44962300_4x3

Korkea seerumin magnesiumtaso voi suojata luunmurtumilta, osoitti seurantatutkimus, johon osallistui 2245 itäsuomalaista miestä. Verrattaessa miehiä, joilla oli matalimmat ja korkeimmat seerumin magnesiumtasot, todettiin, että korkeaan magnesiumtasoon liittyi 44 prosenttia pienempi luunmurtumien riski. Yhteys havaittiin nyt ensimmäistä kertaa. Itä-Suomen ja Bristolin yliopistoissa toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin European Journal of Epidemiology –lehdessä.

Seerumin magnesiumtason yhteyttä myöhempään luunmurtumien riskiin selvitettiin Kuopiossa toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen aineistosta. Osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa keskimäärin 53-vuotiaita. Tutkimuksen alussa heiltä mitattiin seerumin magnesiumtaso ja kartoitettiin ruokavalio. Heidät jaettiin kolmen ryhmään sen perusteella, oliko seerumin magnesiumtaso alle viitearvon, viitearvon sisällä eli 1,8–2 mg/dl vai viitearvon ylärajalla eli 2,1 mg/dl tai enemmän. Normaali viitearvo on 1,8–2,3 mg/dl, mutta se ylittyi vain muutamalla miehellä.

Keskimäärin 25 vuotta kestäneen seurannan aikana 2245 miehen joukossa todettiin 123 murtumaa. Seerumin magnesiumtasolla havaittiin yhteys murtumariskiin. Miehillä, joilla magnesiumtaso oli matalin, luunmurtumien riski oli 80 prosenttia suurempi ja erityisesti lonkkamurtumien riski yli kaksinkertainen verrattuna niihin, joilla magnesiumtaso oli suurin. Miehillä, joilla viitearvo ylittyi, ei ollut lainkaan murtumia. Seerumin magnesiumtason yhteyttä murtumariskiin ei ole aikaisemmin osoitettu.

Tutkimuksessa selvitettiin myös ruokavaliosta saadun magnesiumin yhteyttä murtumariskiin. Ruokavaliosta saadun magnesiumin määrällä ei havaittu yhteyttä seerumin magnesiumtasoon tai murtumariskiin. Vastaava havainto on tehty useissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Syytä ei tiedetä, mutta tutkijoiden mukaan osasyynä voivat olla muiden ravintoaineiden, lääkitysten, sairauksien ja ikääntymisen vaikutukset magnesiumin imeytymiseen ja eritykseen.

– Tulosten perusteella seerumin riittävän magnesiumtason turvaaminen voi auttaa ehkäisemään murtumia. Lisää tutkimusta kuitenkin vielä tarvitaan muun muassa siitä, voisiko magnesiumlisän käytöstä joissakin tapauksissa olla hyötyä, toteaa vs. professori Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopistosta.

 

Tutkimusartikkeli:

Setor Kwadzo Kunutsor, Michael Richard Whitehouse, Ashley William Blom, Jari Antero Laukkanen. Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: a long-term prospective cohort study. Eur J Epidemiol (2017). First Online: 12 April 2017. doi:10.1007/s10654-017-0242-2