Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa on havaittu, että hyvin suurella osalla keväällä koronavirustartunnan saaneista oli edelleen mitattavia määriä vasta-aineita kuuden kuukauden jälkeen.

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät SARS CoV 2 -virustartunnan saaneilla ja siten arvioida myös mahdollisen suojan kestoa. Aiemmassa THL:n ja Helsingin kaupungin tutkimuksessa havaittiin, että lähes kaikki koronavirustartunnan saaneet (63/64) muodostivat vasta-aineita, jotka suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista myös säilyivät neljän kuukauden ajan.
Vasta-aineiden säilymistä selvitettiin koronapotilaiden näytteistä

Koronaepidemian serologisen väestötutkimuksen seurantatutkimus alkoi lokakuussa. Siihen kutsuttiin keväällä koronavirustartunnan saaneita, 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla PCR-testauksella varmennetusta tartunnasta oli kulunut vähintään puoli vuotta aikaa. Tutkittavat valittiin tartuntatautirekisterin tietojen perusteella. Ensimmäiset verinäytteet otettiin marraskuun alussa. Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut 1164 tutkittavaa viiden eri sairaanhoitopiirin alueelta.

Vasta-ainetutkimuksessa käytettiin THL:ssa kehitettyä mikroneutralisaatiotestiä, joka mittaa virusta neutraloivia vasta-aineita. Näitä vasta-aineita on tähän mennessä löydetty 792/867 (91%) tutkitusta seurantatutkimuksen näytteestä.

”Se, että vasta-aineet säilyvät pitkään näin suurella osalla tartunnan saaneista on lupaava havainto, ja erityisesti neutraloivien vasta-aineiden löytyminen voi merkitä pidempikestoista suojaa uudelta tartunnalta”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Myös muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on nähty, että neutraloivat vasta-aineet säilyvät suurella osalla tartunnan saaneista siitä huolimatta, että vasta-aineiden kokonaismäärä laskee tartuntaa seuraavien kuukausien aikana.

Koronavirusinfektion seurauksena muodostuvaan immuunivasteeseen voivat vaikuttaa sekä viruksen ominaisuudet että yksilöiden väliset erot. Vakavia infektioita aiheuttavat koronavirukset, kuten SARS ja MERS voivat tuottaa vasta-aineita, jotka säilyvät useita vuosia.

THL:n tutkimuksessa löydettiin neutraloivia vasta-aineita kaikilta taudin sairastaneilta 129 henkilöltä, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon. Myös muissa tutkimuksissa on nähty, että vakavan COVID-19-taudin sairastaneilla vasta-aineita muodostuu suurempi määrä, jolloin vasta-aineet myös säilyvät pidempään.

Neutraloivat vasta-aineet voivat suojata tartunnalta

Tartunnan saaneilla muodostuneet neutraloivat vasta-aineet todennäköisesti antavat suojaa oireista tai vakavaoireista uutta tartuntaa vastaan, mistä on näyttöä eläinkokeista. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, kuinka suuri määrä vasta-aineita riittää suojaamaan tartunnalta tai kuinka pitkään suoja säilyy.

Neutraloivat vasta-aineet kohdistuvat viruksen piikkiproteiiniin, johon myös valtaosa kehitteillä olevista rokotteista perustuu. Kliinisissä tutkimuksissa koronavirusrokotteet ovat tuottaneet yhtä hyvän tai voimakkaamman vasta-ainevasteen kuin luonnoninfektio.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että uudentyyppisillä mRNA-rokotteilla aikaansaadut neutraloivien vasta-aineiden määrät olivat korkeat sekä nuorilla aikuisilla että ikääntyneillä. Myös rokotteiden teho on ollut yhtä hyvä eri-ikäisillä.

”Havaintomme siitä, että neutraloivat vasta-aineet säilyvät suurimmalla osalla yli puolen vuoden ajan tartunnan jälkeen, lisää optimismia myös rokotteiden antamasta pitkäkestoisesta suojasta”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu.

Sekä luonnollisen koronavirusinfektion että rokotteiden tuottaman immuniteetin seuraaminen pitkän ajan kuluessa on tärkeää.