KiviniemiTuomas

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Tuomas Kiviniemi

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Tuomas Kiviniemi on perustanut Turun yliopistoon ja TYKS Sydänkeskukseen tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on sydäntoimenpidepotilaiden eteisvärinään liittyvien haittatapahtumien vähentäminen. Kiviniemi on päätutkijana pystyttämässään CAREFIB-konsortiossa, joka koostuu LAA-CLOSURE, CAREBANK ja CAREAVR-eteisvärinätutkimuksista.

Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta perustelee Tuomas Kiviniemen palkitsemista hänen nyt jo vaikuttavilla tutkimusansioillaan ja toteaa lisäksi, että Kiviniemi on pidetty opettaja ja nuorten tutkijoiden joukossa arvostettu tutkimusryhmän johtaja.

KOLME LAAJAA SYDÄNTUTKIMUSHANKETTA

LAA-CLOSURE-tutkimuksessa selvitetään sydänkirurgian yhteydessä tehtävän vasemman eteiskorvakkeen ennaltaehkäisevän sulun vaikutusta aivohalvausten estoon. Vasen eteiskorvake on eteisvärinään liittyvän

hyytymän lähtökohta yhdeksällä potilaalla kymmenestä. Mikäli se suljetaan onnistuneesti, tärkein eteisvärinään liittyvä veritulppien lähtökohta saadaan poistettua. Kyseessä on suurin koskaan aiheesta tehty satunnaistettu tutkimus, johon otetaan mukaan yli 1000 potilasta eurooppalaisissa keskuksissa.

CAREBANK tutkimuksessa kerätään sydänleikatuilta maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen yhdistelmä kudos- ja verinäytteitä. Kudostason löydöksiä voidaan verrata potilaiden kliiniseen taudinkuvaan.

Yhteistyökumppanina toimii Brigham and Women’s sairaala Harvardissa, Bostonissa.

Suomalaisessa CAREAVR-monikeskustutkimuksessa puolestaan selvitetään aorttaläppäleikattujen potilaiden eteisvärinän ja aivohalvausten ilmaantuvuutta. CAREAVR:sta saadaan ensimmäistä kertaa tärkeää tosielämän tietoa eteisvärinän määristä leikkauksen jälkeen ja erityisesti siitä, miten usein eteisvärinä uusii. Nykyään leikkauksen jälkeistä eteisvärinää pidetään pitkälti ohimenevänä ilmiönä, eikä pysyvää hyytymisenestolääkitystä yleensä sen vuoksi aloiteta. Mikäli eteisvärinän todetaan uusivan usein, voi tällä olla vaikutusta hoitokäytäntöihinkin.

Tuomas Kiviniemi syntyi 1979, valmistui lääketieteen lisensiaatiksi ja väitteli lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistosta 2006. Hänet nimitettiin Turun yliopiston kokeellisen kardiologian dosentiksi 2013.

Kiviniemi on ohjannut 3 väitöskirjaa ja hänellä on parhaillaan 9 väitöskirjaa ohjattavaa Turun yliopistossa.

Tällä hetkellä Kiviniemi työskentelee tutkijana ja Tyks Sydänkeskuksessa kardiologina. Kliiniseen toimenkuvaan kuuluvat sepelvaltimotoimenpiteet. Kiviniemi siirtyy vierailevaksi tutkijaksi Bostoniin Harvard Medical Schooliin kesällä 2018.