Virossa toteutettiin laaja kansallinen projekti, jonka puitteissa Duodecimin Päätöksentuki EBMEDS® -palvelu jalkautettiin maan terveydenhuoltoon. Hanke vei ykkössijan Viron talous- ja viestintäministeriön kilpailussa, jossa etsittiin parasta julkista digitaalista palvelua. Suomessa kehitetty ja laajasti käytössä oleva digitaalinen palvelu on lääkäreiden ja hoitajien käyttämä järjestelmä, joka edistää potilasturvallisuutta ja parantaa hoidon laatua. Käytännössä se varoittaa lääkäriä esimerkiksi virheistä.

Viron valtion digitaalisten palveluiden kilpailuun jätettiin 75 hakemusta, joista 10 valittiin finaaliin. Voittajaksi valikoitunut Duodecimin EBMEDS-palvelun (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support) käyttöönottoon tähtäävä hanke alkoi toukokuussa 2020.   Viron Sairausvakuutusrahasto hankki Kustannus Oy Duodecimin kliinisen päätöksentuen järjestelmän Virossa toimivien perhelääkäreiden käyttöön hoidon laadun parantamiseksi. Tutkimusten perusteella hoidon laatu vaihteli, sillä lääkäreillä ei työmäärän takia ollut riittävästi mahdollisuuksia tutustua päivittyviin hoitosuosituksiin ja potilaan aikaisempaan terveyshistoriaan: diagnooseihin, tehtyihin tutkimuksiin ja lääkityksiin.

”Voittajaksi valittu terveydenhuollon päätöksentuki ratkaisee tärkeän ongelman ja sen tekninen taso on erittäin korkea. Päätöksentuki vähentää merkittävästi sekä palveluntarjoajien että käyttäjien hallinnollista taakkaa. Lisäksi se on käyttäjäkeskeinen, turvallinen ja sillä on potentiaalia olla edelläkävijä maailmassa”, talous- ja viestintäministeriön alivaltiosihteeri, kilpailulautakunnan puheenjohtaja Siim Sikkut toteaa.

Työtä nopeuttava ja potilasturvallisuutta parantava Viron oloihin muokattu päätöksentukijärjestelmä on ollut yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien käytössä. Virossa suunnitellaan päätöksentukijärjestelmän laajentamista myös sairaalakäyttöön.

Yhteistyöhankkeessa olivat Duodecimin lisäksi mukana Viron Sairausvakuutusrahasto, Sosiaaliministeriö, Viron perhelääkäreiden yhdistys ja Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmäkeskus sekä Duodecimin paikallinen kumppani Synbase ja sähköisen terveysrekisterijärjestelmän kehittäjät.

EBMEDS-palvelu nopeuttaa työtä ja parantaa potilasturvallisuutta

EBMEDS-palvelu saa potilaskertomuksesta potilasta kuvaavia tietoja ja tuottaa varoituksia ja muistutteita, ehdottaa hoitoa sekä tarjoaa linkkejä hoitosuosituksiin. Järjestelmä parantaa oleellisesti lääkitysturvallisuutta muistuttamalla ammattilaista esimerkiksi potilaalle määrättävien lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista.  Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa myös sähköisten lomakkeiden ja apuohjelmien käyttämistä, kun tietoja voidaan poimia automaattisesti potilaskertomuksesta. Reaaliaikaisen päätöksentuen lisäksi EBMEDS:iä voidaan käyttää potilasryhmien hoito-ongelmien selvittämiseen.

Päätöksentuki on käytössä kaikissa kotimaisissa julkisen sektorin potilastietojärjestelmissä. Viron lisäksi sillä on käyttäjiä mm. Italiassa ja Belgiassa.

”Olen erittäin iloinen päätöksentuen saamasta palkinnosta” sanoi järjestelmän kehitystyössä alusta alkaen vaikuttanut kehitysjohtaja, lääkäri Ilkka Kunnamo.

”Lähes kymmenen vuoden työstä ansio lankeaa koko kehitystiimille ja aktiivisille asiakkaille. Erityisesti virolainen edustajamme Synbase on asiantuntemuksella soveltanut päätöksentukea paikallisiin hoitosuosituksiin ja osaksi kansallista pilvipalvelua.”

Palvelu voidaan liittää kaikkiin rakenteisia potilastietoja sisältäviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin.