wooden-bucket-in-sauna-11283968232LriQ

Ahkera saunominen vähentää verenpaineen kohoamisen riskiä, havaittiin Itä-Suomen yliopiston laajassa seurantatutkimuksessa. Kohonneen verenpaineen kehittymisen riski oli 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä lähes 50 prosenttia pienempi kuin kerran viikossa saunovilla. Tulokset julkaistiin American Journal of Hypertension -lehdessä.

Samassa tutkimushankkeessa on aikaisemmin todettu runsaan saunomisen vähentävän sydänperäisen kuoleman vaaraa. Tutkijoiden mukaan tämä voi selittyä osin juuri saunomisen suotuisilla vaikutuksilla verenpaineeseen. Kohonnut verenpaine on keskeinen sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimukseen osallistui 1621 keski-ikäistä itäsuomalaista miestä, joilla ei tutkimuksen alkaessa ollut kohonnutta verenpainetta. Miehet jaettiin saunomistottumusten perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunovat, 2–3 kertaa viikossa saunovat ja 4–7 kertaa viikossa saunovat. Keskimäärin 22 vuotta kestäneen seurannan aikana 15,5 prosentilla miehistä todettiin kohonnut verenpaine. Kohonneen verenpaineen riski oli 2–3 kertaa viikossa saunovilla 24 prosenttia pienempi ja 4–7 kertaa saunovilla 46 prosenttia pienempi kuin kerran viikossa saunovilla.

Saunominen voi vaikuttaa verenpainetta laskevasti useammallakin eri mekanismilla. Saunomisen aikana kehon lämpötila nousee, minkä myötä verisuonet laajenevat. Saunoessa verisuonten sisäkalvon eli endoteelin toiminta paranee, millä on myönteistä vaikutusta verenpainetasoon. Hikoilun myötä elimistöstä poistuu nestettä, joka myös vaikuttaa verenpainetta alentavasti. Saunominen voi alentaa verenpainetta myös kokonaisvaltaisen kehon rentoutumisvaikutuksen kautta.

Samasta aineistosta tehdyssä tutkimuksessa havaittiin hiljattain myös, että paljon saunovilla on pienempi riski sairastua äkillisiin ja kroonisiin keuhkosairauksiin.

Tutkimusartikkelit:

Zaccardi F, Laukkanen T, Willeit P, Kunutsor SK, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna Bathing and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. Am J Hypertens. 2017 Jun 13. doi: 10.1093/ajh/hpx102. [Epub ahead of print]

Kunutsor SK, Laukkanen T, Laukkanen J. Sauna bathing reduces the risk of respiratory diseases: a long-term prospective cohort study. Letter to the Editor. Eur J Epidemiol 2017 Sep 13. doi: 10.1007/s10654-017-0311-6 [Online First]