Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

December, 2016

Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan runsas saunominen voi pienentää dementiaan sairastumisen riskiä. 20 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa havaittiin, että 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä oli 66 prosenttia pienempi todennäköisyys saada dementiadiagnoosi kuin kerran viikossa saunovilla. Saunomisen ja dementiariskin yhteyttä ei ole aikaisemmin tutkittu. Saunomisen vaikutuksia Alzheimerin taudin ja muiden dementioiden riskiin selvitettiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa, johon […]

Posted in Neurologia, Vapaa-Aika | Comments Off on Runsas saunominen suojaa miehiä muistisairaudelta

Tyksistä johdettu suomalainen monikeskustutkimus todisti: Eteisvärinä todetaan liian usein vasta aivotapahtuman yhteydessä

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö, johon liittyy merkittävä aivoinfarktin riski. Joka neljäs aivoinfarkti liittyykin eteisvärinään. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että eteisvärinä diagnosoidaan aivan liian usein vasta aivoinfarktin tai ohimenevän TIA-kohtauksen yhteydessä etenkin keski-ikäisillä terveillä henkilöillä. Jotta näin ei kävisi, oireettomatkin  eteisvärinäpotilaat tulisi löytää nykyistä aikaisemmin, jotta aivoinfarkteilta suojaava hoito voitaisiin aloittaa ajoissa. Aivoinfarktin riskiä voidaan […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Tyksistä johdettu suomalainen monikeskustutkimus todisti: Eteisvärinä todetaan liian usein vasta aivotapahtuman yhteydessä

Runsas alkoholinkäyttö muuttaa nuorten aivoja

Alkoholin käyttö nuoruudessa muuttaa aivojen kehitystä, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Koko nuoruusiän ajan runsaasti alkoholia käyttäneillä nuorilla havaittiin aivojen kuorikerroksen paikoin ohentuneen. Tulokset julkaistiin Addiction-lehdessä. Tutkimuksessa tehtiin aivojen tarkka rakenteellinen magneettikuvaus terveille nuorille aikuisille, joiden alkoholinkäyttö oli ollut runsasta koko nuoruusiän ajan, sekä samanikäisille verrokkihenkilöille, jotka olivat käyttäneet alkoholia […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Runsas alkoholinkäyttö muuttaa nuorten aivoja

Stressi vaikuttaa aivoihin jo sikiöaikana

Kuvassa Noora Scheinin (vas.), Hasse Karlsson ja Satu Lehtola Kuvaaja: Emmi Kähkönen Sikiöajan ja varhaislapsuuden stressialtistus voi vaikuttaa lapsen aivojen rakenteisiin. Varhainen stressi on yhdistetty kohonneeseen riskiin sairastua mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmällä iällä. Aikakauskirja Duodecimin lääketieteellinen toimitus on palkinnut Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittaman katsausartikkelin, joka käsittelee varhaisen stressin vaikutusta aivojen kehitykseen. Artikkeli kokoaa yhteen aiheeseen liittyvää […]

Posted in Turun yliopisto | Comments Off on Stressi vaikuttaa aivoihin jo sikiöaikana

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA