Maaliskuun alussa perustettu verkkosivusto Vastalääke.fi tuottaa tutkittua ja kansantajuista sisältöä erilaisista terveysaiheista.

Sivusto luotiin, jotta näyttöön perustuvaa, helppolukuista terveystietoa olisi kaikkien saatavilla.

Sitä julkaisee ja ylläpitää sitoutumaton sivistysjärjestö Kansanvalistusseura (KVS).

Kirjoittajat ovat lääketieteen opiskelijoita syksyllä 2018 perustetusta Vastalääke-yhdistyksestä, jonka tavoitteena on lääke- ja terveystieteen popularisointi. Kirjoittajien joukossa on myös Suomen eturivin tieteen ja terveyden asiantuntijoita, kuten tietokirjailija Tiina Raevaara ja lääketieteen tohtori ja professori Juhani Knuuti.

Vastalääke-yhdistyksen puheenjohtaja Tatu Han sanoo, että sivustolle on aitoa tarvetta. Vaikka media on pullollaan terveystietoa, tieto ei välttämättä ole tieteelliseen tietoon perustuvaa.

– Terveysuutisointi on todella poukkoilevaa ja omia kokemuksia jaetaan runsaasti sosiaalisessa mediassa. Sivustolla tartutaan sellaisiin ravitsemus- ja terveysaiheisiin, joita on käsitelty virheellisesti sosiaalisessa mediassa tai mediassa ylipäänsä. Haluamme näin omalta osaltamme osallistua virheellisten terveysväittämien torjumiseen.

Sisällön tieteellisestä tasosta vastaavat Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) -järjestön sekä Juhani Knuutin kokoama asiantuntijaryhmä.

Kriittinen ajattelu kuuluu medialukutaitoon

Kansanvalistusseuran tuore toimitusjohtaja Lauri Tuomi on ylpeä yhdessä kumppaneiden kanssa toteutusta sivustosta.

– KVS on syntynyt lähes 150 vuotta sitten koko kansan tutkitun tiedon janoon. Tälle samalle työlle on nyt todellinen tarve. Maailma on muuttunut avoimeksi: kaikki tieto on saatavilla, mutta miten erottaa olennainen epäolennaisesta? Mediasivistystä viedään nyt konkreettisesti eteenpäin tutkimukseen perustuvan ravitsemus- ja terveystiedon avulla, toimitusjohtaja sanoo.

Kansanvalistusseura tukee aikuisten viestintätaitoja digitalisoituvassa Suomessa ja paikkaa kansallisen mediakasvatuksen katvealueita, joihin muun muassa aikuisten mediataidot lukeutuvat.

Kansanvalistusseura vastasi lääketieteen opiskelijoille järjestetystä koulutuksesta, jossa populaaria kirjoitustapaa harjoiteltiin osana Vastalääke-sivuston perustamista. Kouluttajina toimivat muun muassa Tiedetoimittajain liiton pääsihteeri Ulla Järvi, filosofi-kirjailija Markus Neuvonen, ja toimittaja-kirjailija Marketta Rentola.

Tavoitteena on laajentaa koulutus lääketieteellisiin tiedekuntiin kautta Suomen. Mallia voi soveltaa myös muille tieteenaloille.

Sivusto julkaistiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa.

Lue lisää: kansanvalistusseura.fi/2018/06/medialukutaitoagentti-koulutus.