Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti 

Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa väliaikaista poikkeusta COVID-19 -rokotteita koskevasta patenttisuojasta Maailman kauppajärjestö WTO:n keskustelussa.  Päätöstä perustellaan pandemian poikkeuksellisella vakavuudella ja tarpeella saada rokotetta mahdollisimman nopeasti kaikkialle maailmaan.

Lääketeollisuus Suomessa ja Euroopassa jakaa tavoitteen täysin. Patenttisuojasta luopuminen ei kuitenkaan ole oikea keino rokotusten nopeuttamiseksi. Päinvastoin, patenttisuojan heikentäminen vaarantaisi tähän mennessä kovalla työllä aikaan saadun kehityksen COVID-19:n vastaisessa taistelussa.

”Koronarokotteiden saatavuutta ei paranneta patenttisuojaa heikentämällä, vaan kyse on riittävästä tuotantokapasiteetista, riittävästä kyvystä valmistaa turvallisia tuotteita ja toimittaa niitä solidaarisesti kaikkialle maailmaan,” Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti painottaa.

”Nykyinen patenttijärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi vastata terveyskriisiin. Hieman yli vuodessa useita koronarokotteita on saatu markkinoille ja tuotantomäärät nostettua ennätysnopeasti nollasta lähes 10 miljardiin rokoteannokseen tämän vuoden loppuun mennessä. Valtionpäämiesten onkin nyt varmistettava ennen kaikkea vapaan kaupan toteutuminen.”

Biologiseen tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden määrä on rajallinen ja rokotevalmistus vaatii korkeaa asiantuntemusta. Mitä tahansa lääketehdasta ei voida muuttaa COVID-19 -rokotteen tuotantotilaksi.

”Lääkeyritysten patentit ovat mahdollistaneet erilaisia yhteistyömalleja sellaisten lääkeyritysten kanssa, joiden on arvioitu pystyvän turvalliseen ja laadukkaaseen tuotantoon. Nyt suunnitelluissa linjauksissa on suuri riski esimerkiksi rokoteväärennösten leviämiselle,” Lauslahti painottaa.

Lääkeyritykset ovat investoineet valtavasti resursseja rokotekehitykseen ja tuotannon käynnistämiseen, koska ne ovat uskoneet investointien hyödyttävän väestöä ympäri maailman ja luottaneet patenttien suojaavan investointeja.

”Lääkeyritysten kivijalka on luottamus siihen, että tutkimustyö on taloudellisesti mahdollista. Patenttien purkamisella vaarannamme tulevaa lääke- ja rokotekehitystä. Lääketeollisuuden investointeja tarvitaan jatkossakin, niin yhä muuntuvan COVID-viruksen voittamiseksi, mutta myös lukuisten muiden sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen,” Lauslahti painottaa.

Euroopan unionissa on ymmärretty patenttien tärkeys innovatiivisilla toimialoilla myös pandemian aikana. Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tullaan nyt päättämään globaalisti COVID-19 -rokotteiden patenttisuojasta. Euroopan parlamentti päätti 29.4. vastustaa patenttioikeuksia koskevaa poikkeusta. Samoin EU-komissio on tukenut innovaatioita.

Jotta lääketeollisuus voi tuottaa jatkossakin terveyttä ja elämää suojaavia ja parantavia lääkkeitä ja rokotteita, EU:n tulee jatkossakin puolustaa pitkäjänteisesti lääkealan mahdollisuuksia tuottaa välttämättömiä lääkkeitä myös tulevaisuudessa. Euroopalla on mahdollisuus erottautua innovaatiomyönteisenä ja tulevaisuuden kriiseihin varautuvana maanosana.