Hotlips.fi:n tutkimustoimisto Bilendi Oy:llä teettämässä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiset jakautuvat arjen seksikäyttäytymisessä selkeästi neljään osaan: seksistä ja seksuaalisuudesta neutraalisti ajatteleviin, avoimiin ja ujostelemattomiin, ratkaisukeskeisiin pohtijoihin sekä ei-aktiivisiin tai kainosteleviin.

– Kyselyn tuloksien avulla voimme edistää entistä avoimempaa keskustelua seksin ja seksuaalisuuden ympärillä sekä tarjota erilaisia seksitottumuksia jakaville uutta tietoa seksiin ja seksivälineisiin liittyen, kommentoi Hotlips-seksivälinekaupan toimitusjohtaja Samuli Katainen.

Tutkimus toteutettiin lomakehaastatteluna ja kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen otos kiintiöitiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ja virhemarginaali on 3,1 % suuntaansa.

Yhteensä 64 % vastanneista suhtautuu avoimesti tai neutraalisti seksiin ja seksivälineisiin

Avoimet ja ujostelemattomat (26 % kyselyyn vastanneista) suhtautuvat seksistä ja seksuaalisuudesta keskusteluun luonnollisesti. Heille seksistä puhuminen on helppoa, eivätkä he koe kiusaantuneisuutta esimerkiksi keskusteltaessa seksivälineistä tai seksielämästä. Seksi on heille tärkeä ja merkityksellinen osa elämää.

Osa taas kokee seksin neutraalina asiana (38 % vastaajista). He suhtautuvat jokseenkin neutraalisti nykyiseen seksielämäänsä. Seksistä tai seksivälineiden käytöstä he eivät tee suurta numeroa eivätkä koe tarvetta puhua näistä asioista kovin julkisesti. Yleisesti he suhtautuvat seksiin ja siihen liittyviin aiheisiin hyvin neutraalisti.

Viidesosa vastanneista tyytymättömiä seksielämäänsä

Erityisesti miehet ovat kyselyn perusteella tyytymättömämpiä seksielämäänsä (yhteensä 26 % melko tai erittäin tyytymättömiä). Ratkaisukeskeiset pohtijat (22 % vastaajista) hakevat ratkaisuja tyytymättömyyteensä, mutta eivät kuitenkaan ole tai osaa olla täysin avoimia seksistä tai seksivälineistä keskustelun suhteen.

Ei-aktiiviset eivät ole seksuaalisesti aktiivisia tai ovat jokseenkin kainoja. Heitä kyselyyn vastanneista oli 15 %. He ovat tilanteeseen pääosin tyytyväisiä eikä seksielämään kaivata juuri uusia virikkeitä. Seksiin liittyvä keskustelu voidaan kokea kiusallisena tai merkityksettömänä. Seksivälineiden käyttöä ei välttämättä koeta luontevaksi osaksi seksiä tai masturbointia.

Seksivälineitä hankkivat kaikenikäiset sukupuoleen katsomatta

Seksivälineet eivät ole vain avoimien ja ujostelemattomien juttu, vaan välineitä hankkivat myös ne, ketkä eivät tee suurta numeroa seksistä ja seksuaalisuudesta.

Vaikka osalle seksistä ja seksivälineistä keskustelu saattaa tuntua kiusalliselta, seksivälineitä hankitaan siitäkin huolimatta piristääkseen omaa seksielämää tai masturbointia.

– Monet kokevat verkkokaupan helppona ja turvallisena ostopaikkana, kun taas osa marssii suoraan liikkeeseen kysymään neuvoja myyjältä.

– Meitä ihmisiä on moneen, ja onneksi vaihtoehtoja on tarjolla kaikenlaisille ostajille, kommentoi Hotlips.fi:n toimitusjohtaja Samuli Katainen.

Kyselytutkimuksella selvitettiin seksiin tai seksivälineisiin liittyviä asenneväittämiä sekä aiheeseen liittyvän keskustelun luonnollisuutta ja seksivälineiden ostokäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Lue lisää kyselytutkimuksen tuloksista myös blogistamme.