Apurahoilla edistetään yli 90:ää eri tutkimusta.
Säätiö on ollut tärkeä vaikuttaja siinä, että suomalaiset lapset saavat
maailman parasta hoitoa.

Lastentautien tutkimussäätiö on myöntänyt jälleen liki 2 miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja sai yhteensä 94 tutkimusryhmää tai yksittäistä tutkijaa. Joukossa on sekä useampivuotisia tutkimusryhmille suunnattuja apurahoja että pienempiä summia esim. väitöskirjan valmisteluun.

Suurimmat valtakunnallisesti jaetut yksittäiset summat olivat 90 000 euron suuruisia, ja niitä jaettiin yhteensä 4 kpl. Yhden niistä sai Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä, joka aloittaa Kuopion alueella laajan murrosiän alkamisajankohtaan, etenemisvauhtiiin, pituuskasvuun ja nuorten hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen. Sen tavoitteena on muun muassa selvittää, miten lapsen ravitsemus, liikunta, uni, mieliala ja stressi vaikuttavat murrosiän alkamiseen ja pituuskasvuun murrosiän vuosina. Kaikkiaan 13 vuotta kestävä tutkimus antaa myös tietoa, onko murrosiän alkamisajankohdalla tai enenemisvauhdilla vaikutusta nuoren terveyteen 18-vuotiaana.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan kaikki vuosina 2015 ja 2016 Pohjois-Savon alueella syntyneet lapset. Heidän kehitystään seurataan 18 ikävuoteen saakka. Tavoitteena on myös luoda Suomeen kansalliset seulontasäännöt murrosiän alkamisajankohdalle, etenemisnopeudelle ja sen aikaiselle pituuskasvulle.

”Suomessa on tosi hyvät kasvuseulat alle 12-vuotiaille, mutta ei puberteetti-ikäisille. Seuloja kuitenkin tarvitaan, jotta murrosiän aikatauluun ja kasvuun kohdentuvat tutkimukset tehdään oikeille lapsille ja nuorille”, tutkimusryhmää vetävä professori, LT Jarmo Jääskeläinen kertoo.

Tutkimus voi pelastaa lapsen

Lastentautien tutkimussäätiö ja sen edeltäjä, Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys, ovat jo 70 vuoden ajan olleet Suomessa merkittäviä lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän lääketieteellisen tutkimuksen rahoittajia. Säätiö on viimeisten 14 vuoden aikana jakanut tutkimukseen yli 26 miljoonaa euroa, ja tuen määrä on ollut viime vuosina kasvusuunnassa.

”Viime vuosina julkinen tutkimusrahoitus on vähentynyt ja tutkimustyö on hyvin suurelta osin säätiöiden ja lahjoitusten varassa. Tutkimuskulttuuria ei ole varaa ajaa alas, sillä sitä ei saada takaisin nappia painamalla. Lastentautien tutkimussäätiö on koko historiansa ajan ollut tärkeä vaikuttaja siinä, että lastentautien tutkimus ja lasten saama hoito on Suomessa maailman huippua. Apurahojen myöntämisellä tuemme tutkimusosaamisen säilymistä Suomessa myös tulevaisuudessa”, Tor Bergman, Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, sanoo.