Ne potilaat, joilla on vaikea kohtauksittainen tai krooninen migreeni ja joille aikaisemmat migreenin estohoidot eivät ole toimineet, voivat saada uuden tutkimuksen mukaan hyötyä fremanetsumabista, joka on migreenin estoon tarkoitettu biologinen lääkeaine.

Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan uudella migreenin estohoidolla saatiin vähennettyä vaikeasti hoidettavien migreenipotilaiden kuukauden särkypäivät jopa puoleen.

Tutkimuksessa verrattiin fremanetsumabi-valmistetta lumelääkkeeseen 12 viikon ajan. Sen jälkeen potilaita seurattiin 12 viikkoa, jolloin myös lumehoitoa saaneet potilaat saivat aktiivista lääkehoitoa.

Tutkimuspotilaiden migreenin hoidossa oli aikaisemmin epäonnistuttu 2-4 eri lääkeaineluokkaan kuuluvalla estolääkkeellä. Mukana oli sekä potilaita, joilla on kohtauksittainen migreeni (39%) sekä heitä, joilla on krooninen migreeni (61%).

Tutkimuksessa todettiin, että merkitsevästi useamman potilaan migreenipäivät vähenivät ainakin 50 prosenttia fremanetsumabi-pistoksilla hoidettuna verrattuna lumelääkkeeseen, riippumatta siitä kuinka monella migreeniä ennalta ehkäisevällä hoitovalmisteella oli aiemmin epäonnistuttu.

Migreenipäivien vähenemisellä on iso merkitys potilaalle ja hänen ympäristölleen, sillä vaikea ja usein toistuva migreeni vaikuttaa monesti työkykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin.

Tutkimukseen osallistui loppuun saakka 807 potilasta 13 Euroopan maasta sekä Yhdysvalloista. Suomesta mukana oli potilaita kuudesta hoitopaikasta. Nyt julkaistu tutkimus on otoskooltaan suurin biologisella lääkeaineella tehty tutkimus migreenipotilailla, jotka eivät ole saanet apua 2-4 aiemmasta estolääkkeestä.

Linkki artikkeliin:

The Lancet: Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Published: August 16, 2019.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31946-4/fulltext