Rokotuskattavuutta voidaan Suomessa parantaa muun muassa varmistamalla riittävät henkilöresurssit neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Näin esittää STM:n rokotustoiminnan kehittämistä selvittänyt työryhmä. Työryhmä ei esitä pakkotoimia rokotuskattavuuden lisäämiseksi.

Työryhmän mukaan puuttuvat rokotusannokset pitäisi pysytä antamaan lapsille nykyistä helpommin. Siksi neuvoloissa voisi harkita aukioloaikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Terveydenhoitajilla ja lääkäreillä tulisi myös olla riittävästi aikaa keskustella vastaanotolla rokotuksiin epäröivästi suhtautuvien vanhempien kanssa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa tekstiviestimuistutuksia puuttuvista rokotteista sekä rokotuskattavuuden ja -luottamuksen vahvistamista kehittämällä kattavuusseurantaa ja panostamalla viestintään ja tutkimukseen.  

Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneessä työryhmässä oli mukana myös useita THL:n asiantuntijoita.

Lisätiedot

Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti