Potilasvahinkoilmoitusten määrä jatkoi vuonna 2018 hienoista laskuaan, kun Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) ilmoitettiin 8 522 uutta vahinkotapausta. Noin joka kolmas korvauksenhakijoista sai myönteisen korvauspäätöksen.

Vahinkoilmoitusten määrä kääntyi muutaman vuoden nousun jälkeen hienoiseen laskuun vuonna 2017, ja laskeva trendi jatkui edelleen viime vuonna. Vuonna 2018 vahinkoilmoituksen teki 7 044 korvauksenhakijaa, kun ilmoittajia vuotta aiemmin oli reilut sata enemmän. Ilmoitukset koskivat yhteensä 8 522 eri hoitopaikkaa.

Korvausratkaisun sai 7 657 korvauksenhakijaa yhteensä 9 556 ilmoittamaansa tapaukseen. Korvauksenhakijoista vajaa kolmannes sai myönteisen ratkaisun asiaansa vähintään yhden ilmoittamansa hoitopaikan osalta. Kaikista ilmoitetuista tapauksista korvattaviksi arvioitiin lähes joka neljäs.

Tiedot käyvät ilmi Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportista 2018. PVK käsittelee keskitetysti kaikki potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. Lakiin perustuva potilasvakuutusjärjestelmä antaa turvaa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle potilasvahingon sattuessa.

– Aiempien vuosien ilmoitusmäärien kasvusta johtuen meillä on ollut korvauskäsittelyssä ruuhkaa, jota pystyimme viime vuonna hyvin purkamaan. Ratkaisuja tehtiin yli tuhat enemmän kuin uusia tapauksia ilmoitettiin. Keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 8,5 kuukautta, ja sen odotetaan tänä vuonna edelleen nopeutuvan, kertoo yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen.

Korvattavat vahingot liittyivät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 1 041. Niistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin. Hammashoidon yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 337, joista 142 oli sattunut juurihoidon yhteydessä ja 113 proteettisen hoidon yhteydessä.

PVK maksoi korvauksia yhteensä 40,7 miljoonaa euroa, sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut. Eniten vahingonkorvauksia maksettiin ansionmenetyksestä.