Mielenterveysseuran ylläpitämissä verkkokriisikeskus Tukinetissä ja Sekasin-chatissä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi myös vuonna 2018. Suuri kysyntä ei ole sattumaa.

”Kirjoittaminen on monille kaikista luontevin ja helpoin tapa ottaa vaikeita asioita puheeksi. Usein verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta väheksytään. Monille sitä kautta voi avautua väylä ottaa asioita esille, joista ei välttämättä muuten pystyisi puhumaan”, sanoo verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen Mielenterveysseurasta.

”Erityisesti nuoret eivät tee eroa verkon ja sen ulkopuolisen maailman välillä, jos puhutaan vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta. Heille verkossa keskustelu on yhtä aitoa ja todellista kuin muukin keskustelu.”
Run­saas­ti yh­tey­den­ot­to­ja Tu­ki­ne­tiin ja Se­ka­sin-cha­tiin

Verkkokriisikeskus Tukinetin foorumeilla kirjoitettiin edellisenä vuonna yli 11 000 viestiä ja kriisityöntekijän välillä käytyjä kahdenkeskisiä chat-keskusteluja käytiin yli 1000. Tukinetin ylläpidossa on mukana 64 eri organisaatiota ja 420 vapaaehtoista tukihenkilöä ympäri Suomea.

”Tukinetistä löytää keskusteluapua hyvin erilaisiin tilanteisiin ja aiheisiin, helposti ja ilmaiseksi: esimerkiksi sydänsairauksista kärsiville, syömishäiriöihin, ihmissuhdeongelmiin, kiusaamiseen ja kielellisten vaikeuksien kanssa kamppaileville. Kynnys omasta tilanteesta keskustelemiseen on todella matala.”

Nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin tulli yhteydenoton yrityksiä yli 115 000 viime vuonna. Rajallisista päivystäjämääristä johtuen keskusteluita käytiin 14 565.

”Sekasin-chatissa yleisimpiä keskustelunaiheita olivat ahdistuneisuus, ihmissuhteet, masentuneisuus ja itsetuhoisuus. Moni nuori jonottaa sinnikkäästi pitkään, että pääsisi keskustelemaan chatiin. Tämän vuoden alkupuolella on rekrytoitu lisää työntekijöitä chattiin ja vapaaehtoisia päivystäjiä pyritään myös kouluttamaan lisää. Tavoitteemme on, että yhä useampi nuori tulee kohdatuksi ja autetuksi.”

Sekasin-chat on volyymiltaan Suomen suurin nuorille keskusteluapua tarjoava chat, joka toimii Suomen Mielenterveysseuran, Suomen Punaisen Ristin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja lukuisten muiden järjestöjen yhteistyönä. Toimintaa ja siihen liittyvää kehittämistyötä rahoittavat Me-säätiö sekä Veikkauksen voittovaroilla sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiak­kai­den pa­laut­tei­ta:

”Jos sieltä kaveripiiristä ei löydy vertaistukea.. niin ainakin täältä tukinetin maailmasta löytyy varmasti jos jonkinlaisten asioiden kanssa painivia, eli täältä sitä kyl löytyy.”

”Mä en tiedä olisinko enää tässä jos sekasin-chatiä ei olisi olemassa! Mä rakastan sitä ihmistä eniten kuka keksi tän<333”