Filosofian maisteri Veijo Nurminen selvitti väitöstutkimuksessaan kahden uuden transkriptiotekijän (BCL6 ja CEBPA) merkityksen D-vitamiinin kohdegeenien luennan säätelyssä sekä tutki D-vitamiinin epigeneettisiä vaikutuksia ihmisen monosyyteissä.

D-vitamiinin merkitys luun aineenvaihdunnan säätelyssä tunnetaan yleisesti, mutta sillä on myös suuri merkitys immuunipuolustuksen normaalissa toiminnassa. D-vitamiini on steroidihormoni, jota syntyy iholla auringon UV-B-säteilyn vaikutuksesta. Sitä voidaan saada myös ruuasta. Sen luonnollista tuotantoa vaikeuttavat pitkät pimeät vuodenajat, nykyinen elämäntapa, jossa työtä tehdään pääosin sisätiloissa, sekä ihon peittäminen viileillä keleillä. Auringonvalon saannin välttäminen ja puutteellinen ruokavalio voivat johtaa D-vitamiinin puutostilaan, jolloin immuunipuolustus ei välttämättä toimi optimaalisesti.

D-vitamiinin riittävä saanti on siten tärkeää solujen normaalin toiminnan takaamiseksi. Geenien luennan säätelyn ymmärtäminen on puolestaan keskeistä solujen normaalin toiminnan ymmärtämiseksi. Poikkeavuudet geenien luennan säätelyssä voivat johtaa useiden tautien, kuten syöpien ja autoimmuunitautien syntyyn.

D-vitamiinin molekulaariset vaikutusmekanismit selittyvät sen aktiivisen aineenvaihduntatuotteen, 1α,25-dihydroksivitamiini D3:n (1,25(OH)2D3), sitoutumisella D-vitamiinireseptoriin (VDR). D-vitamiinireseptorin aktivointi vaikuttaa satojen primaaristen D-vitamiinin kohdegeenien luennan säätelyyn. Evoluution näkökulmasta tumareseptoreiden, kuten VDR:n, alkuperäinen toiminto oli solujen aineenvaihduntaa säätelevien geenien ilmentymisen ohjaaminen. Tästä syystä D-vitamiinin tärkeimmäksi tehtäväksi kehittyi solujen aineenvaihdunnan säätely. VDR:n ilmentyminen useissa kudoksissa johti kuitenkin siihen, että se sai myös muita toimintoja, kuten roolin yleisessä immuunivasteessa, jossa se esimerkiksi vaikuttaa puolustukseen tuberkuloosia aiheuttavia mikrobeja vastaan. Yleisen immuunivasteen tärkeimpiä soluja ovat monosyytit, niistä erilaistuvat makrofagit sekä dendriittisolut. D-vitamiinin vaikutuksia on viime vuosina tutkittu paljon transkriptomin ja epigenomin tasolla THP-1-monosyyteissä.

Nurmisen väitöstutkimuksen tavoitteena oli D-vitamiinin kohdegeenien ja niiden ekspression tutkiminen epigenetiikan ja vaihtoehtoisten transkriptiotekijöiden sitoutumisen kautta, mikä toi uutta tietoa D-vitamiinin molekulaariseen signalointimalliin. Tämän lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin D-vitamiinin tärkeimmät kohdegeenit ihmisen monosyyteissä. Näitä geenejä on kaikkiaan 273.

Filosofian maisteri Veijo Nurmisen väitöskirja Regulation of vitamin D target genes in human monocytes (D-vitamiinin kohdegeenien luennan säätely ihmisten monosyyteissä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Moray Campbell Ohion osavaltion yliopistosta ja kustoksena professori Carsten Carlberg Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöskirja verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3019-4