Terveyttä tulee edistää sekä valtiovallan että asuinkunnan päätöksillä suomalaisten mielestä, kertoo verkossa toteutettu kansalaiskysely, joka tehtiin tammikuussa 2019 Netlääkäri.fi-sivuilla. Kyselyyn vastasi yli 700 henkilöä.

Kunnilta odotetaan halpoja liikuntamahdollisuuksia

Vastaajien ykköstoive oli se, että kunnat tarjoaisivat asukkailleen edullisia liikuntamahdollisuuksia. Seuraavaksi suosituin toive oli suolistosyövän seulontojen aloittaminen ja kolmanneksi eniten ääniä keräsi tuen järjestäminen yksinäisille sekä vakavasti sairastuneille ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville.

Vastaajia huoletti erityisesti lasten ja nuorten hätä: lapsille tarvittaisiin halpoja liikuntaharrastuksia, tukea mielenterveyteen, laadukkaampaa kouluruokaa ja parempaa sisäilmaa kouluihin.

Vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu näkyi kyselyssä. Palvelut on saatava vastaajien mielestä kuntoon ja muutoinkin terveyspalveluihin on saatava lisää resursseja, jotta päästään eroon kiireisen henkilökunnan ”empatiavajeesta”.

Valtiovallan tulisi poistaa kasvisten ja hedelmien alv:t

Valtiovallan tulisi vastaajien mielestä poistaa arvonlisävero hedelmiltä ja kasviksilta. Sen lisäksi mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn on turvattava riittävä rahoitus ja on säädettävä velvoite, jotta terveyskeskuslääkärille pääsee kolmen päivän sisällä.

Lisäksi vastaajien mielestä Suomeen tarvitaan terveystarkastuksia eri ikäluokille ja lisää elintapaneuvontaa kouluihin.

Kysely toteutettiin tammikuun aikana Netlääkäri.fi-verkkosivulla ja siihen vastasi 704 henkilöä.