Tilastokeskuksen tänään julkaistun tiedon mukaan Suomessa tehtiin viime vuonna 824 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on noussut Suomessa jo kahtena vuotena peräkkäin. Vuonna 2015 itsemurhia tehtiin 731.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on laskenut vain vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2017 itsemurhaan kuoli 107 alle 25-vuotiasta.

”On todellakin hyvä, että Suomessa on viimein valmisteilla itsemurhien ehkäisystrategia vuosiksi 2019-2030. Nyt on tärkeää huolehtia sen hyvästä valmistelusta ja kattavasta toimeenpanosta”, sanoo kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruishalme Mielenterveysseurasta.

”Tehokkaita keinoja itsemurhien ehkäisemiseksi kyllä tiedetään: Varhain saatava keskusteluapu, hoitojärjestelmän laadun parantaminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen, eri ammattikuntien kouluttaminen itsetuhoisuuden puheeksi ottoon, mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaitojen vahvistaminen sekä itsemurhakeinojen, kuten ampuma-aseiden tai lääkkeiden, saatavuuden sääntely.”

Suomessa tehdään enemmän itsemurhia kuin EU-alueella keskimäärin. Kahden viime vuoden nouseva trendi korostaa entisestään tarvetta valtakunnalliselle ja kattavalle strategialle itsemurhien vähentämiseksi.

Suomen Mielenterveysseura avasi maaliskuussa osana kriisikeskustoimintoja Itsemurhien ehkäisykeskuksen, joka toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Itsemurhien ehkäisykeskuksen syksyllä käynnistämä ”Mitä kuuluu” -kampanja kannustaa kysymään kuulumisia ja kohtaamaan ihmisen, josta on huolissaan.

Mitä kuuluu -kampanjan kotisivut: www.mitakuuluu.fi.