sad-3176411_1280

Pfizerin tekemän kansainvälisen ulseratiivista koliittia (UC, haavainen paksusuolitulehdus) sairastavien parissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa (67 %) tutkimukseen osallistuneista eurooppalaisista potilaista kuvasi sairauden hallitsevan elämäänsä.Ulseratiivinen koliitti on yleistynyt viime vuosina myös Suomessa.2

Pfizer haluaa osaltaan olla rakentamassa yhteisymmärrystä siitä, millaisia kokonaisvaltaisia vaikutuksia ulseratiivisella koliitilla on potilaiden elämään. Osa tätä toimintaa on maailmanlaajuinen gastroenterologeille ja UC-potilaille vuonna 2017–2018tehty kyselytutkimus, UC Narrative1, joka avaa sekä lääkäreiden että potilaiden näkemyksiä sairaudesta. Suomi on mukana yhtenä kymmenestä kyselytutkimuksen maasta ja Euroopasta tutkimuksessa ovat Suomen lisäksi mukana Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Espanja ja Italia. UC Narrative on suunniteltu yhteistyössä gastroenterologien ja potilasyhdistysten kanssa.1

Euroopan maista kyselytutkimukseen osallistui kaikkiaan 1 159 pääasiassa keskivaikeaa tai vaikeaa ulseratiivista koliittia sairastavaa potilasta ja 784 gastroenterologiaan perehtynyttä lääkäriä.Kyselytutkimuksessa havaittiin, että Euroopassa yli neljä viidestä (84 %) UC-potilaasta kokee sairauden henkisesti kuormittavana.Lähes kaksi viidestä vastanneesta (39 %) kertoo, että sairaus on vaikuttanut heidän perheeseensä, esimerkiksi heidän päätöksensä hankkia lapsia (17 %) tai välttää solmimasta parisuhteita sairaudesta johtuen (11 %).1

Lisää tuloksia UC Narrative -kyselytutkimuksesta on tulossa syksyllä. Suomessa on alkamassa potilaiden näkökulmaa vielä kattavammin kartoittava kyselytutkimus, josta on luvassa lisäymmärrystä UC:ta sairastavan arjesta ja kokemuksista. Suomesta mukana suunnittelussa on myös ollut Crohn ja Colitis ry.

Lue lisää tutkimuksen globaaleista tuloksista: www.Pfizer.com/UCNarrative

Mikä on ulseratiivinen koliitti eli UC

19.5. vietetään maailman IBD-päivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa tulehduksellisista suolistosairauksista (Inflammatory Bowel Disease eli IBD) ympäri maailmaa. Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Crohnin tauti ja ulseratiivinen koliitti (UC, haavainen paksusuolitulehdus).

Ulseratiivinen koliitti on pitkäaikainen (krooninen) suolisairaus, joka esiintyy paksusuolen alueella. Sairauden syntymekanismia ei tunneta. Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta sairastumiseen. Se alkaa usein nuorella aikuisiällä, 20–35-vuotiaana.2

Ulseratiivisen koliitin pääasiallisena vaivana on viikkokausia jatkuva ripuli. Löysiä ulosteita on useita päivässä, ja niiden mukana tulee lähes aina verta ja usein limaa. Sairauteen voi liittyä kramppimaisia vatsakipuja.2 Sairauden jatkuessa yleistila usein heikkenee, paino laskee ja voi esiintyä kuumeilua. Ulseratiivista koliittia sairastavalla esiintyy tavallista enemmän (noin neljäsosalla) erilaisia niveloireita ja selkärankareumaa ja joskus silmätulehduksia. Hoitona on lääkärin suunnittelema lääkehoito.2

Suomessa ulseratiiviseen koliittiin sairastuu vuosittain noin 25 ihmistä sataatuhatta kohti, ja sen esiintyvyys Suomessa on noin 450 tapausta 100 000 asukasta kohti. 3Ulseratiivisen koliitin esiintyvyys on korkea Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.3Euroopassa tulehduksellisia suolistosairauksia sairastaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä.4

Lisätietoa

Lähteet
1 UC Narrative Survey – EU data 2018, Pfizer Inc. EU data.
2 Pertti Mustajoki, Tietoa potilaalle: Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärikirja Duodecim. 24.10.2017.
3 Taina Sipponen, Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärin käsikirja. 18.5.2016.
4 Burisch, J., Jess, T., Martinato, M., Lakatos, P. L., & ECCO-EpiCom. (2013). The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn’s and Colitis, 7(4), 322-337.