pexels-photo-313690

Työelämän tahti kiihtyy kiihtymistään, ja tietotyö vaatii aivoja raksuttamaan täydellä teholla päivästä toiseen. Vaikka uudet laitteet tekevät työstä teknisesti yhä vaivattomampaa, moni uupuu tietotyön ääreen. Työterveyspsykologi kertoo, kuinka kääntää turhauttava tietotyö palkitsevaksi.

Sähköpostien, puhelujen, palaverien ja pikaviestien tulvassa tärkeän ja turhan tiedon raja hämärtyy helposti. Liian suuri määrä informaatiota stressaa ja saa asioiden mittasuhteet katoamaan. Moni näyttää ulospäin olevan kaikessa mukana, mutta todellisuus on toinen. 

– Työn hallinnan tilalle voi hiipiä jatkuva sählääminen. Kiireen tunteeseen ja elektronisiin apuvälineisiin koukuttuu, ja tehtävät pääsevät kasaantumaan helposti. Viestien lähettelyllä ja uutisvirran selailulla yritetään usein väkisin kompensoida levottomuuden tunnetta, jonka työn kontrolloimattomuus aiheuttaa, arvioi työterveyspsykologi Antti Kauppi Terveystalosta.

Turha tieto hidastaa työtä

Kaupin mukaan ongelman ytimessä on heikosti organisoitu ja johdettu työ, eivät välineet sinänsä. Ylimääräinen häly tukahduttaa herkästi olennaisen informaation alleen – ei siis ihme, että puolet asiantuntijatyötä tekevistä kärsii merkittävästä ajoittaisesta stressistä, ja jopa 15–20 prosenttia vaivaa jatkuva stressaantuneisuus. Hyvällä johtamisella liiallista hälyä ja turhaa tietoa voidaan vähentää, vaikka vastuu olennaiseen keskittymisestä onkin jokaisen oma. 

– Liiallinen tietokuormitus tekee keskittymisestä vaikeaa. Eri työtehtävien välillä pallottelu rasittaa erityisesti tietotyössä, kun tarkkana pitäisi pysyä jatkuvasti. Kun työssään ajautuu seuraamaan ja perehtymään liian suureen määrään tietoa, joka ei auta omassa työssä eteenpäin, tiedon hallitsemisesta ja jäsentämisestä tulee hankalampaa. Kaoottiselta tuntuva työ lisää usein myös stressin kokemusta, kuvailee Kauppi.

Kaikki tieto ei kuitenkaan ole turhaa. Kun oppii rajaamaan omaa tarkkaavaisuuttaan ja keskittymään olennaiseen, omiin työtehtäviin on mahdollista saada entistä enemmän selkeyttä. Se mahdollistaa parhaiten myös yhden työn tärkeimmistä peruskokemuksista: aikaansaamisen tunteen.

Hiljennä häly

Tärkeän ja työntekoa helpottavan tiedon seulominen viestitulvan joukosta vaatii vaivannäköä. Sähköpostin, intran, Skypen, somen ja muiden digitaalisten välineiden äärelle olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, missä tilanteissa ne auttavat eteenpäin ja missä taas vievät huomiota turhaan.

– Ylimääräisen hälyn vähentäminen on kaikkien yhteinen tehtävä, mutta esimiehen vastuulla on huolehtia siitä, ettei tietotulvasta aiheudu työntekijöille liikaa kuormitusta. Tässä koneet eivät korvaa ihmisen kykyä selkiyttää yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja, tähdentää Kauppi.

– Kun tiedon virrasta poimii vain olennaisimmat osat, panostaa keskustelemiseen ja jättää vimmaisen viestittelyn, voi tietotyö tuntua taakan sijaan palkitsevalta.

Näin vältät nääntymisen tietotyössä:

  1. Hyväksy, ettei kaikkeen voi eikä tarvitse reagoida. Sähköpostitulvasta kannattaa seuloa ne viestit, jotka ovat oikeasti omassa työssäsi tärkeitä. Pohdi, liittyykö asia sinuun ja vaatiiko se reagointia. Pyydä rohkeasti työkaveria tai esimiestä selventämään, mitkä tehtävät vaativat välitöntä toimintaa ja mitkä taas voi jättää myöhemmäksi.
  2. Hyödynnä to do -listoja. Työtehtävien jäsentelyä ja priorisointia helpottaa, kun listaat tehtävät selkeästi esimerkiksi teemoittain. Aseta asiat tärkeysjärjestykseen heti, kun ne tulevat tietoosi, niin pysyt tilanteen tasalla. Mieti, mitkä työtehtävät on tärkeintä saada tehdyksi tänään ja keskity niihin.
  3. Pyri tekemään aloittamasi asiat loppuun asti. Kesken jättämällä ja työtehtävää lennosta vaihtamalla työstä tulee helposti silppua, jonka hallitseminen on hankalaa.
  4. Panosta kasvokkain keskustelemiseen. Työn mielekkyyden ja hallinnan kokemus rakentuu parhaiten työtä arvioivissa keskusteluissa. Pohdi ennen palaverikutsun lähettämistä, minkä asian toivoisit selkeästi etenevän keskustelun tuloksena.