vaccine-syring-vial-generic

Saattohoidon kehittämiseen ja koulutukseen toivotaan laajasti parannusta

Selvä enemmistö eli 64 prosenttia sairaanhoitajista on sitä mieltä, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa, selviää Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Seitsemän kymmenestä (69 %) sairaanhoitajasta katsoo, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. Myös niiden hoitajien, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain, näkemykset eutanasiasta ovat samansuuntaisia: kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista olisi myös itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Vastanneista 22,5 % kieltäytyisi avustamisesta. Kolme kymmenestä (31 %) sairaanhoitajasta ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä. Valtaosa vastaajista (82 %) katsoo, että sairaanhoitajan pitää itse saada päättää eutanasiassa avustamisesta.

– Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa. Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Saattohoitoa pitäisi kehittää huomattavasti – selvä ohjeistus puuttuu monilta

Yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Myös saattohoidon ohjeistus omalla työpaikalla on kyselyn perusteella suurelle osalle sairaanhoitajista epäselvä.

Yli puolet (55,5 %) sairaanhoitajista kertoo, että heidän omassa työyksikössään ei ole yhdessä sovittua toimintamallia saattohoidon toteutuksesta. Tällainen toimintamalli puuttuu myös yli kolmasosalta niistä sairaanhoitajista, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain.

Suurin osa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kokee myös itse tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidossa.

– Eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei jäsenistömme mielestä pidä nähdä vaihtoehtoina toisilleen. Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä, Hahtela sanoo.

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito -kysely toteutettiin huhtikuun 2017 alussa ja siihen vastasi kaikkiaan 2683 Sairaanhoitajaliiton jäsentä.

Sairaanhoitajat ja eutanasia – kyselyn avaintuloksia

• Selvä enemmistö (64 %) sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista. Laillistamista vastustaa 22 % sairaanhoitajista ja 14 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.

• Kuolevia potilaita viikoittain hoitavista sairaanhoitajista eutanasian laillistamista kannattaa 60 %, vastustajia on 26 % ja 14% ei ole muodostanut asiasta vielä mielipidettä.

• Hieman alle puolet (48,5 %) sairaanhoitajista olisi itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa, jos eutanasia laillistettaisiin. Viidesosa (20,5 %) kieltäytyisi ja 31 % ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä.

• Kahdeksan kymmenestä (80 %) sairaanhoitajasta katsoo, että sairaanhoitajan tulisi itse saada päättää, avustaako hän lääkäriä eutanasian toteuttamisessa.

• Seitsemän kymmenestä (70 %) sairaanhoitajasta uskoo, että voisi itse pyytää eutanasiaa itselleen tietyissä olosuhteissa.

• Enemmistö (64 %) sairaanhoitajista uskoo, että eutanasia laillistetaan Suomessa tulevaisuudessa.