SUBNET_Final_1-696x540

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä. Nämä havainnot todettiin fyysisesti ja psyykkisesti terveillä nuorilla, jotka käyttivät alkoholia sosiaalisesti normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä.

Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa aivokuoren sähköiseen toimintaan ja ärtyvyyteen. Seurantatutkimukseen osallistui 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia runsaasti nuoruusiästä aikuisuuteen, ja 25 raitista tutkittavaa. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat 13–18-vuotiaita.

Tutkittavien ollessa 23–28-vuotiaita aivojen toimintaa tutkittiin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS), johon yhdistettiin aivosähkötoiminnan (EEG) mittaus. TMS:ssa pään pinnalle annetaan magneettipulsseja, jotka läpäisevät kallon ja muut kudokset turvallisesti ja kivuttomasti ja aktivoivat aivokuoren hermosoluja. Menetelmän avulla voidaan tutkia eri aivokuoren osien reaktioherkkyyttä eli sähköistä vastetta stimulaatioon, eri aivoalueiden toiminnalisia yhteyksiä ja välillisesti kemiallista hermoviestintää eli välittäjäaineiden toimintaa. Alkoholin pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ei ole aikaisemmin tutkittu nuorilla tällä tavalla.

Alkoholin käyttäjillä aivokuori reagoi voimakkaammin TMS-pulssiin. Tämä havaittiin alkoholin käyttäjillä suurempana sähköisenä kokonaisaktiivisuutena aivokuorella ja suurempana GABA-hermovälittäjäainejärjestelmään liittyvänä aktiivisuutena. Myös aktiivisuuden leviäminen eri aivoalueiden välillä erosi ryhmittäin. Aiempien tutkimusten mukaan pitkäaikainen, alkoholismitasoinen alkoholin käyttö muuttaa GABA-välittäjäainejärjestelmän toimintaa. GABA on tärkein aivojen ja keskushermoston toimintaa jarruttava aine, jonka tiedetään liittyvän muun muassa ahdistuneisuuden, masennuksen ja useiden neurologisten sairauksien syntyyn.

Alkoholin käytön havaittiin siis olevan yhteydessä merkittäviin muutoksiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä siitä huolimatta, ettei kukaan tutkittavista täyttänyt päihdehäiriön diagnostisia kriteereitä. Runsas alkoholin käyttö on erityisen haitallista kehittyville aivoille. Tämän tutkimuksen löydökset haastavat pohtimaan, pitäisikö nuorten päihdehäiriöiden diagnostisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta tiukentaa. Alkoholin käyttö saattaa olla kehittyville aivoille haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty, vaikka nämä haitat eivät näy heti arkielämässä.

 

Julkaisu:

Outi Kaarre, Elisa Kallioniemi, Mervi Könönen, Tommi Tolmunen, Virve Kekkonen, Petri Kivimäki, Noora Heikkinen, Florinda Ferreri, Eila Laukkanen, Sara Määttä. Heavy alcohol use in adolescence is associated with altered cortical activity: a combined TMS-EEG study. Addict Biol.; julkaistu internetissä 23.12.2016 doi: 10.1111/adb.12486