duodecim_palkintotilaisuus

Kuvassa Noora Scheinin (vas.), Hasse Karlsson ja Satu Lehtola Kuvaaja: Emmi Kähkönen

Sikiöajan ja varhaislapsuuden stressialtistus voi vaikuttaa lapsen aivojen rakenteisiin. Varhainen stressi on yhdistetty kohonneeseen riskiin sairastua mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmällä iällä.

Aikakauskirja Duodecimin lääketieteellinen toimitus on palkinnut Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittaman katsausartikkelin, joka käsittelee varhaisen stressin vaikutusta aivojen kehitykseen. Artikkeli kokoaa yhteen aiheeseen liittyvää tutkimusta.

– Aikaisemman tiedon mukaan varhaislapsuuden voimakkaisiin stressikokemuksiin liittyy aivomuutoksia monissa eri aivorakenteissa, ja myös eri alueita yhdistävissä valkean aineen radoissa. Uusi tieto viittaa siihen suuntaan, että myös raskaudenaikainen stressialtistus voi vaikuttaa lapsen aivojen rakenteisiin, toteaa tohtorikoulutettava Satu Lehtola.

Varhaiseen stressialtistukseen liitetyt aivomuutokset ilmenevät alueilla, jotka liittyvät esimerkiksi tunnesäätelyyn. Varhainen stressi on yhdistetty kohonneeseen riskiin sairastua aikuisena mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin.

– Toisaalta on myös tutkimuksia, joiden mukaan varhainen stressi nimenomaan lisää resilienssiä eli vastustuskykyä. Siksi on tärkeää huomata, että kaikki lapset eivät ole samalla tavoin herkkiä stressin vaikutuksille, ja erityisesti näistä vastustuskykyä lisäävistä tekijöistä tarvitaan lisätietoa, sanoo professori Hasse Karlsson.

Katsauksen yhteenvetona tutkijat toteavat, että tähänastiset tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja tarvitaan lisää tietoa, joka perustuu laadukkaisiin pitkittäistutkimuksiin. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä stressin erilaisista vaikutuksista aivoihin.

– Tieto stressialtistuksen positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista aivojen herkissä kehitysvaiheissa on tärkeää etsittäessä keinoja terveyden edistämiseksi. Varsinaissuomalaisessa FinnBrain-tutkimuksessa tähtäämme näiden ilmiöiden parempaan ymmärrykseen muun muassa tutkimalla lapsia toistuvalla magneettikuvantamisella ja neuropsykologista kehitystä kartoittavilla menetelmillä, kertoo erikoistutkija Noora Scheinin.

Artikkelin kirjoittajat palkittiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 135. vuosipäivän symposiumissa 18.11.2016. Palkinnon perusteina olivat kirjoituksen ajankohtaisuus, selkeys ja yleinen kiinnostavuus lukijakunnan kannalta.

FinnBrain-tutkimusryhmän kirjoittama katsausartikkeli Miten varhainen stressi vaikuttaa aivojen kehitykseen? on julkaistu Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimissa: www.duodecimlehti.fi/